Undervisning i norsk språk og samfunn

Vil du at dine barn skal kunne få tilbud om opplæring i norsk?

For nordmenn bosatt i utlandet, vil det ofte være et ønske at man kan tiilby sine egne barn opplæring i norsk språk og samfunnskunnskap om Norge.

Ett alternativ er Globalskolen, som tilbyr nettbasert undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE for barn i grunnskolealder, med norsk som andrespråk. Søknadsfrist er 30. januar for oppstart høstsemester, og 30. august for oppstart vårsemester. Mer informasjon finner du her.

Ett annet alternativ er Norgesskolen. Norgesskolen er en sommerskole for barn i alderen 9-18. I 2019 foregår dette 13.-30. juli, og stedet er Gvarv i Telemark. For mer informasjon, klikk her.

I tillegg til dette er det også ulike tilbud til studenter på college/universitetsnivå gjennom sommeren. Disse arrangeres av de ulike universiteter og høyskoler, så sjekk hjemmesidene deres for informasjon angående dette. Disse sommerskolene tilbys til både norske og utenlandske studenter.