New Norwegian passports - Foto:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Forsinkelser i passproduksjon

Det meldes om forsinkelser i passproduksjon på grunn av råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Vi ber derfor søkere som har dobbelt statsborgerskap og allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke er i akutt behov for pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.

Gjenåpning av samfunnet etter Covid-19-pandemien har skapt en ekstraordinær etterspørsel etter pass og nasjonale ID-kort. Leverandøren av norske pass melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Dette gjelder spesifikt lang leveringstid på elektroniske komponenter og begrenset tilgjengelighet i markedet på plast- og papirkomponentene som brukes i dokumentene.

Situasjonen er forventet å vedvare ut 2022. Situasjonen rammer ikke kun Norge, men flere andre europeiske land.

Strengere kriterier for å få midlertidig pass (nødpass)

Utfordringene med passproduksjon gjelder også produksjonen av midlertidige pass. Med bakgrunn i dette har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt en midlertidig endring i pass- og ID-kortforskriften som gjelder ut 2022. Endringen innebærer at det må foreligge "nødsituasjon" eller "særlige grunner" for at midlertidig pass kan innvilges.

Politidirektoratet har utarbeidet nærmere retningslinjer som angir i hvilke tilfeller midlertidig pass kan innvilges. Det er viktig å merke seg at fritidsreiser ikke danner grunnlag for utstedelse av midlertidig pass.

De nye innstrammede retningslinjene for midlertidig pass gjelder uavhengig av om søknaden fremmes i Norge eller i utlandet ved utenriksstasjonene. Oppgitte behov for midlertidig pass må dokumenteres. Politiet oppfordrer alle til å vente med å bestille reiser utenlands til de er sikret reisedokumenter.

Politiet publiserer jevnlig siste nytt om situasjonen på sine nettsider.