Behandlingstid for pass og personnummer

Ambassaden ønsker å informere om endret saksbehandlingstid for pass og personnummer.

Vi har i det siste sett en økning i tiden for behandling av personnummersøknader, og også produksjon av pass.

Kontoret som behandler søknader om personnummer for barn av norske foreldre, har informert om at det må regnes med ca 2 måneders saksbehandlingstid for personnummer. Dette skyldes i hovedsak en økning i antall søknader de mottar.

I tillegg har vi notert at det for tiden tar noe lenger tid for pass, og søkere bør beregne to uker til dette.

Det er derfor viktig å bestille time for pass, og personnummer, i god tid før man skal reise. Man bør også være oppmerksom på at politiet har innført regler som kan gjøre det vanskeligere å få utstedt nødpass, se informasjon her.

For ytterligere informasjon om prosedyrer for pass og personnummer, vennligst gå til ambassadens side for info om dette.