Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Valgutstyr

Forhåndstemming Stortings- og Sametingsvalg 2021

Under er informasjon om hvordan norske borgere bosatt i Irland kan stemme ved årets Stortings- og Sametingsvalg.

Som tidligere år vil det være mulig å forhåndsstemme ved Stortings- og Sametingsvalget, men p.g.a. den pågående covid-pandemien har vi gjort noen endringer i gjennomføring av valget i forhold til tidligere år for å beskytte våre ansatte og også stemmegivere.  

Stemmeperioden for å forhåndsstemme er 1. juli - 3. september

Stemmer kan avlegges enten ved å brevstemme eller ved personlig oppmøte på ambassaden.

For brevstemming finner du mer informasjon her: Stemme ved brevpost - Valgdirektoratet. Send en epost til rsvp.dublin@mfa.no med din adresse så sender vi deg det du trenger.

Dersom man ønsker å komme inn til ambassaden, må det avtales tid for dette ved å sende en e-post til rsvp.dublin@mfa.no. Du vil da bli gitt neste ledige avtale, det er utrolig viktig at man ved personlig oppmøte på ambassaden kommer inn til avtalt tid!

Norske borgere bosatt i Cork, som ikke ønsker å brevstemme, kan kontakte konsul Mark Pearson og avtale time for å avlegge stemme, mcpearson@eircom.net.