Feiring av Grunnlovsdagen 2017

ANSA og Ambassaden har, som tidligere år, satt sammen et program for feiring av årets nasjonaldag.