Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Bistand til nordmenn

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Irak. Utenriksdepartementets muligheter til å yte konsulær bistand til norske borgere, og til personer med oppholdstillatelse i Norge, er meget begrenset og kan ta lang tid. Dersom man velger å reise på tross av reiserådet, er dette på eget ansvar. Det er i slike tilfeller viktig å sjekke at man har gjeldende reiseforsikring; ofte vil et reiseråd gjøre at forsikringen ikke er gyldig i Irak. Det er for øvrig ambassaden i Amman som dekker Irak.