Ballot box illustration

Stortings – og sametingsvalget 2021

Denne høsten er det stortings – og sametingsvalg i Norge. Hvis du oppholder deg i Iran, kan du forhåndsstemme fra 1. juli til torsdag 2. september.

Det vil være mulig å forhåndsstemme ved ambassaden i Teheran fra 1. juli til torsdag 2. september. Ambassaden vil imidlertid måtte overholde gjeldende smitteverntiltak. Det betyr at du må avtale tid på forhånd. Send oss en e-post på emb.tehran@mfa.no eller ta telefonisk kontakt på +98 21 2229 1333 for nærmere avtale.

Du kan også forhåndsstemme med brevpost. Ambassaden vil kunne sende deg nødvendig valgmateriell.

Se www.valg.no for mer informasjon om hvordan du kan stemme fra utlandet.

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du:

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig.

Valgkort blir ikke brukt ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med gyldig legitimasjon (pass) når du skal stemme.

Husk å stemme i tide

På valgdagen 13. september er det for sent å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme. I Iran kan du forhåndsstemme fra torsdag 1. juli til og med torsdag 2. september. På grunn av sen postgang mellom Norge og Iran vil ambassaden anbefale at du avgir forhåndsstemme i god tid før 2. september.

Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret dagen etter valgdagen kl. 17. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir forkastet.

Det er ikke mulig å stemme flere ganger.

Sametingsvalget

Ved sametingsvalg må du være innført i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme. Du kan søke om å bli innført på sametinget.no. Søknaden må være fremme hos Sametinget dagen etter valgdagen kl. 17.