Obligatorisk testing på grensen / Mandatory testing at the Norwegian border

Det innføres fra og med 18. januar 2021 obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Det innebærer at personer ikke lenger kan velge å gå forbi teststasjon på flyplass, havner eller grenseovergangssteder på vei, og heller teste seg i hjemkommunen. Testen må fra og med i ettermiddag skje ved grensepasseringen. Det er gratis å teste seg.

 

Mandatory testing at the border

The government is introducing mandatory testing at the border for persons who have been to an area that necessitates quarantine upon arrival in Norway. This will apply from Monday 18 January at 17:00 Oslo-time. This means that persons will no longer be permitted to pass testing centers at airports, ports or land border crossings on roads. They will also not be permitted to take a test in their home municipality. Effective from Monday, testing must take place at the point when they cross the border. Tests are free to take.