No longer necessary to book an appointment in UDI’s Application Portal

The Royal Norwegian Embassy in Tehran hereby informs applicants for a Schengen-visa/Norwegian residence permit that you do no longer need to book an appointment on UDI’s Application Portal. This will ease the application process for applicants.

You must still register your application on the Applications Portal and pay the visa fee online. You will then receive an e-mail with a ‘Cover Letter’ and a receipt for your payment, which you need to bring when you submit your application at VFS Global’s Norway Visa Application Centre.

It is important that you carefully read the information on our website and that you bring a copy of the relevant Checklist for your application. Please submit your application at Norway Visa Application Centre when you have collected all necessary documents.

After receiving your application at the Application Centre, VFS Global will forward your application to the Embassy. The Embassy will then make a decision on your application, before returning your passport with the decision to VFS Global. VFS Global will hand this over to you.

In case you have any questions about registering the application or paying the fee online, please contact either the Embassy visum.teheran@mfa.no, or VFS Global on e-mail info.norwayiran@vfshelpline.com or phone +98 21 8862 2366.

The Embassy hopes this will improve and ease its visa application process. However, we must inform you that the Visa Section will temporarily have reduced capacity to answer your inquiries because we are in a moving process.

Norway Visa Application Centre

4th Floor,

Building Number 49,

Orfi-Shirazi St,

North Sheykh-Bahaei Ave,

Molla-Sadra Ave,

Vanak Square,

Tehran, Iran.

 

 

Det er ikke lenger nødvendig å bestille time i UDIs søknadsportal

Den norske ambassaden i Teheran ønsker å tilrettelegge for at søkere enkelt skal kunne levere sine søknader hos VFS Global. Det er derfor ikke lenger nødvendig å bestille time på UDIs søknadsportal for å søke om Schengen-visum og oppholdstillatelse.

Søknader skal fortsatt registreres på søknadsportalen, og gebyret for søknaden skal betales på nett. Når du har gjort dette vil du få en e-post med en forside samt kvittering på at du har betalt. Dokumentene du får på e-post er en del av dokumentasjonen du skal ha med ved levering av søknaden hos VFS Global.

Det er viktig at du leser nøye igjennom informasjonen på ambassadens internettsider og tar med deg utskrift av den sjekklisten som er relevant for din søknad. Når du har samlet alle nødvendige dokumenter kan du dra til VFS Globals Norway Visa Application Centre for å levere søknaden din.

Etter at søknaden er levert hos VFS Global, vil denne bli videresendt til ambassaden. Ambassaden vil så fatte en beslutning på bakgrunn av din søknad – som tidligere. Når en beslutning er fattet i saken, sendes pass og vedtak tilbake til VFS, enten med et positivt vedtak - en visumetikett, eller et negativt vedtak –et brev. VFS Global vil deretter levere deg dette i tråd med avtalen dere har inngått.

Om du har spørsmål om dokumentasjon eller problemer med å betale på nett, ber vi deg om å kontakte enten ambassaden visum.teheran@mfa.no, eller VFS Global på e-post info.norwayiran@vfshelpline.com eller telefon +98 21 8862 2366.

Ambassaden håper med dette å forbedre og forenkle visumprosessen. Samtidig ønsker vi å gjøre oppmerksom på at vi er under flytting og at visumseksjonen ved ambassaden i en periode derfor vil ha mindre kapasitet til å behandle henvendelser enn tidligere.

Norway Visa Application Centre

4. etasje,

Bygning 49,

Orfi-Shirazi St,

North Sheykh-Bahaei Ave,

Molla-Sadra Ave,

Vanak Square,

Tehran, Iran.