Informasjon fra NAV - Information from NAV

Life certificates control 2020 cancelled

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjonen vil vi imidlertid ikke sende ut leveattester i 2020.

https://www.nav.no/no/person/pensjon/alderspensjon/nyheter/leveattester-2020?fbclid=IwAR1YrRpm7YLJGA1Mxq0f_pwCeHjlCxXyAKQw_xIKF5FLyzmslLISaEk4b3k

                                   ***

Every year NAV sends life certificates to recipients of retirement pension and disability benefit living abroad. Due to the Corona situation we will not send life certificates in 2020.

https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/life-certificates-2020