Ambassaden i Teheran søker to studentpraktikanter for våren 2018

Tehran.jpg

Den norske ambassaden i Teheran tilbyr to praktikantplasser for studenter våren 2018. Praktikantoppholdet varer fra 01.01.18 til 30.06.18. Søknadsfrist er 10.oktober 2017.

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten delta i ambassadens løpende virksomhet, og det vil bli lagt vekt på å gi praktikantene bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver.

Tjenestestedet

Ambassaden i Teheran er en mellomstor ambassade som ivaretar Norges forbindelser til Iran. Etter atomavtalen og påfølgende sanksjonslettelser har interessen for Iran økt betraktelig. Utviklingen i regionen, presidentskiftet i USA, nye muligheter for næringslivet og mer bilateralt samarbeid bidrar til å gjøre Iran til et usedvanlig interessant og lærerikt sted å tjenestegjøre. Dette gjelder både politiske, økonomiske og kulturelle forhold.

Praktikantene utfordres med en rekke arbeidsoppgaver som inngår i ambassadens virksomhet. Eksempler på dette er informasjonsarbeid, næringsfremme, rapportering om politikk/økonomi/menneskerettigheter og kulturarbeid.

Vi søker

Våren 2018 ønsker ambassaden i Teheran å ta inn to praktikanter. Vi søker praktikanter som ønsker å jobbe med følgende arbeidsområder:

 • Økonomi og næringsliv
 • Politikk og kultur

Søkere bes om å tilpasse søknaden i henhold til det foretrukne arbeidsområdet. Det forutsettes at praktikantene er fleksible, og at de ved behov kan delta i andre arbeidsoppgaver ved ambassaden. Kjennskap til og interesse for Midtøsten, utenriks- og sikkerhetspolitikk, økonomi og/eller næringsfremme vil tillegges vekt. Gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig er et absolutt krav. Persisk språkkompetanse er ønskelig. Praktikantene må ha evne og vilje til å ta initiativ og kunne vise til gode faglige resultater.

Vi gjør oppmerksom på at Teheran er en hovedstad med storbyutfordringer. Å finne bolig kan være krevende. En viss grad av selvstendighet, robusthet og tålmodighet kommer derfor veldig godt med. Ellers er miljøet i Teheran generelt og på ambassaden for øvrig svært godt, og vi håper praktikanten kan bidra ytterligere til dette.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

 • Praktikantoppholdet har en varighet på 6 måneder.
 • Praktikantoppholdet vil normalt løpe fra 1. januar til 30. juni 2018.
 • Det tilstås et stipend som p.t. utgjør NOK 11750,- pr. mnd., til dekning av bo- og levekostnader.
 • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Teheran.
 • Praktikantene må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet. Bolig kan ikke formidles.
 • Visum må være ordnet før tiltredelse, ambassaden bistår med dette.
 • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.
 • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
 • Søkere må være student ved et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no).
 • Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert.

Søknad med CV, karakterutskrifter og ev. attester sendes pr. email til: emb.tehran@mfa.no innen 10. oktober 2017 og merkes med "Praktikant” i emnefeltet. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til telefonintervju.

Spørsmål om praktikantordningen kan stilles til nåværende praktikant Dilmi Hasara Wijesekara (Dilmi.H.Wijesekara@mfa.no) telefon: (0047) 23953613.

UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen finnes her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen.html?id=485910

Søknadsfrist er 10. oktober 2017.