| Ambassaden i Teheran

Søknader om visum og oppholdstillatelse

Søknader om visum og oppholdstillatelse
For å sikre iranske borgere et fortsatt godt servicetilbud, har Utenriksdepartementet besluttet å tjenesteutsette søknadsmottaket av visum- og oppholdssaker fra ambassaden i Teheran til ekspertselskapet VFS.Global.

Alle søknader om visum til Norge samt oppholdstillatelse i Norge skal derfor f.o.m. 2. mai innleveres ved VFS søknadsmottak i Teheran. VFS vil videresende søknader og pass til ambassaden for behandling og avgjørelse. VFS vil ikke ha noen innvirkning på avgjørelse av saken.

Adressen til VFS søknadsmottak i Teheran er:

11th Floor,
Palladium Shopping Center,
Tehran Province, Tehran, District 1,
Moqadas Ardabili Street, Iran

Kontortid:

Kl. 08.00 – 17.00 søndag til torsdag.

For søkerne vil tjenesteutsettingen innebære lengre åpningstider for å innlevere søknad. Ambassaden vil med tjenesteutsettingen også få større kapasitet til å behandle søknader og fatte vedtak.

Mer informasjon om tjenesteutsettingen følger på våre hjemmesider.

Fra og med 2. mai vil ambassadens visumseksjon ikke være tilgjengelig på telefon, men kan kontaktes på e-post til visum.teheran@mfa.no, i en overgangsperiode.

Konsulære tjenester
Ambassaden vil holde åpent for publikum inntil 19. mai for å yte konsulær bistand.

F.o.m. 25. mai vil vi be publikum om å henvende seg til den svenske ambassaden i Teheran, hvor en norsk tjenestemann har kontortid hver torsdag fra kl. 11:00 til kl. 15:00. I denne perioden vil ambassaden ikke ha mulighet til å fornye norske pass.

Fornyelse av norske pass for norske borgere bosatt i Irak blir i denne perioden håndtert av den norske ambassaden i Amman.

Fornyelse av norske pass for norske borgere bosatt i Iran blir i denne perioden håndtert av den norske ambassaden i Abu Dhabi

 

Publikumsmottak ved ambassaden

 

Ambassaden vil ha åpent for publikumshenvendelser frem til 19. mai, men slutter å ta imot visumsøknader 2. mai, jfr. mer informasjon nedenfor. Uavhengig av flytting vil ambassaden besvare alle e-posthenvendelser og telefonhenvedelser. Du kan kontakte ambassaden på emb.tehran@mfa.no eller ring til ambassaden under ambassadens åpningstider, +98 21 22 29 13 33

 

Oppdatert informasjon vil legges ut fortløpende.

Vi beklager de utfordringene dette vil medføre for den enkelte.