Ambassaden i Teheran søker to studentpraktikanter for høsten 2018

Teheran

Den norske ambassaden i Teheran tilbyr to praktikantplasser for studenter høsten 2018 – en fantastisk mulighet til å oppleve et spennende land fra innsiden! Søk innen 11. mars 2018.

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten delta i ambassadens løpende virksomhet. Det vil bli lagt vekt på å gi praktikantene bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver.

Tjenestestedet

Ambassaden i Teheran er en mellomstor ambassade som ivaretar Norges forbindelser til Iran. De siste årene har interessen for Iran økt betraktelig. Atomavtalen, nye muligheter for næringslivet, samt forholdene i regionen for øvrig gjør Iran til et usedvanlig interessant og lærerikt sted å tjenestegjøre. Dette gjelder både politiske, økonomiske og kulturelle forhold.

Praktikantene vil bli utfordret med en rekke arbeidsoppgaver som inngår i ambassadens virksomhet. Eksempler på dette er informasjonsarbeid, næringsfremme, rapportering om politikk, økonomi og menneskerettigheter, samt kulturarbeid.

Kvalifikasjoner
Våren 2018 søker ambassaden i Teheran to praktikanter som ønsker å jobbe med følgende arbeidsområder:

  • Økonomi og næringsliv
  • Politikk og kultur

Søkere bes tilpasse søknaden i henhold til det foretrukne arbeidsområdet. Det forutsettes at praktikantene er fleksible, har evne og vilje til å ta initiativ, og at de ved behov kan delta i andre arbeidsoppgaver ved ambassaden. Kjennskap til og interesse for Midtøsten, utenriks- og sikkerhetspolitikk, økonomi og/eller næringsfremme vil tillegges vekt. Gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig er et absolutt krav, og persisk språkkompetanse er et pluss. Utenlandserfaring er ønskelig.

Vi gjør oppmerksom på at Teheran er en hovedstad med storbyutfordringer. En viss grad av selvstendighet, robusthet og tålmodighet kommer derfor godt med. Å finne bolig kan være krevende, og bolig kan ikke formidles. Ellers er miljøet på ambassaden svært godt, og vi håper praktikanten kan bidra ytterligere til dette.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet vil normalt løpe fra 01.07.2018 til 31.12.2018, men de eksakte datoene kan diskuteres.
  • Søkere må være norske statsborgere, og student ved et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no).
  • Søkere som har vært studentpraktikant i  utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert
  • Visum må være ordnet før tiltredelse.  Ambassaden bistår med dette.
  • Praktikantene er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med oppholdet, samt reise til og fra Teheran. Det tilstås et stipend som p.t. utgjør NOK 11750,- pr. mnd. til dekning av bo- og levekostnader.
  • Praktikantene må søke NAV Internasjonalt om medlemskap i folketrygden. Det er en forutsetning at medlemskap kan dokumenteres. Det anbefales også at praktikantene tegner egen reiseforsikring for oppholdet.

Søknad med CV, karakterutskrifter og evt. attester sendes pr. email til emb.tehran@mfa.no og merkes med "Praktikant” i emnefeltet. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til telefonintervju og skriftlig prøve.

Spørsmål om praktikantordningen kan stilles til nåværende praktikanter Martin Haaskjold Inderhaug og Gjertrud Bøhn Mageli , telefon: (0047) 23953613.

UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen finnes her.


Søknadsfrist: 11.mars 2018.