Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

vaskehender - Photo:Photo by Burst
Photo by Burst

Koronaviruset i Iran

Iran er et av landene som er hardest rammet av koronaviruset. Norske borgere i Iran oppfordres til å lytte til råd fra lokale myndigheter og orientere seg om situasjonen via lokale og internasjonale medier. Besøkende oppfordres til å vurdere å reise hjem til Norge, så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Informasjon om reiser og koronaviruset finner du på Utenriksdepartementets hjemmesider. Folkehelseinstituttet og Verdens helseorganisasjon (WHO) har ytterligere informasjon om viruset. Følg også med på UDs reiseinformasjon.

Ambassaden oppfordrer alle norske borgere i Iran til å registrere seg på www.reiseregistrering.no. Ta kontakt med ambassaden (emb.tehran@mfa.no) eller UDs operative senter (+47 23 95 00 00) dersom du har behov for konsulær bistand.