Globalskolen 2019 - Søknadsfrist 9. september

Illustrasjon globalskolen - Photo:Globalskolen.no

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for norske barn i grunnskolealder bosatt i utlandet. Tilbudet er skreddersydd for familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk skole.

Undervisningen å Globalskolen skjer via internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer.

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk.

 

Hvem kan bli elev?

  • Elever som bor i utlandet i minimum ett semester.
  • Elever som deltar på lokal eller internasjonal skole.
  • Elever som er norsk statsborger og har norsk personnummer.
  • Elever som er mellom 6 og 16 år.

Om Globalskolen

  • Sertifisert nettskole med godkjenning fra Utdanningsdirektoratet.
  • Startet i 1998 og har over 1400 elever.
  • Den største aktøren innen kompletterende undervisning.
  • Lærere med høy kompetanse og bred erfaring fra norsk grunnskole.
  • Svært høy grad av brukertilfredshet.
  • Et non-profit aksjeselskap.

Søknadsfrister 2019/2020

For høstsemesteret: 9. september 2019

For vårsemesteret: 30. januar 2020

 

Mer innformasjon og søknadsskjema finner du HER.