Ambassaden i Teheran søker to studentpraktikanter våren 2020!

Teheran, Iran - Photo:Ukjent

Den norske ambassaden i Teheran tilbyr to praktikantplasser for studenter våren 2020 - en fantastisk mulighet til å oppleve et spennende land fra innsiden! Søk innen 22. september 2019.

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikantene delta i ambassadens løpende virksomhet, og det vil bli lagt vekt på å gi praktikantene bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver.

Tjenestestedet

Ambassaden i Teheran er en mellomstor ambassade som ivaretar Norges forbindelser til Iran. De siste årene har interessen for Iran økt betraktelig. Atomavtalen (JCPOA), situasjonen i regionen og Irans utenrikspolitiske betydning gjør Iran til et interessant og lærerikt sted å tjenestegjøre.

Praktikantene vil arbeide med en rekke varierte arbeidsoppgaver som inngår i ambassadens virksomhet. Eksempler på dette er rapportskriving om politikk, økonomi, kultur, næringsfremme, menneskerettigheter samt informasjonsarbeid.

Kvalifikasjoner
Våren 2020 søker ambassaden i Teheran to praktikanter som ønsker å jobbe med følgende hovedarbeidsområder:

 • Politikk og økonomi
 • Politikk og kultur

Tilpass søknaden din til det foretrukne arbeidsområdet. Ambassaden forutsetter at praktikantene er fleksible, initiativrike, og at de ved behov kan delta i andre arbeidsoppgaver ved ambassaden. Kjennskap til og interesse for Midtøsten, utenriks- og sikkerhetspolitikk, økonomi og/eller næringsfremme vil tillegges vekt. Du må kunne uttrykke deg godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Utenlandserfaring er ønskelig. Persisk språkkompetanse er et pluss.

Vi gjør oppmerksom på at Teheran er en hovedstad med storbyutfordringer. En viss grad av selvstendighet, robusthet og tålmodighet kommer derfor godt med. Ellers er Teheran en spennende by, miljøet på ambassaden godt og vi håper praktikantene kan bidra ytterligere til dette.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

 • Praktikantoppholdet vil normalt løpe fra 1. januar til 30. juni 2020.
 • Det tilstås et stipend som p.t. utgjør NOK 10.000,- pr. måned, til dekning av bo- og levekostnader. Vi gjør oppmerksom på at beløpet kan endres iht. valutasituasjonen. Kostnadsnivået i Iran er lavt og stipendet oppfattes som romslig.
 • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Teheran.
 • Praktikantene må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet. Bolig kan ikke formidles.
 • Visum må være ordnet før tiltredelse og ambassaden bistår med dette.
 • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.
 • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
 • Søkere må være student ved et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no). En kandidat som har fullført et studieløp kan også bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å fortsette med studier etter praktikantoppholdet. 
 • Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vil ikke bli vurdert.

Søknad, CV, karakterutskrifter og evt. attester (maks to) sendes pr. e-post til: emb.tehran@mfa.no innen 22. september 2019 og merkes med «Praktikant vår 2020» i emnefeltet. Alle søkere vil få svar og de mest aktuelle kandidatene vil bli kontaktet for skriftlig oppgave og videointervju.

Spørsmål om praktikantordningen kan stilles på e-post til nåværende praktikanter Nadja Madushani Sørelvmo og Knut Joackim Tanderø Berglyd. De kan også nås på telefon (0047) 23953616 og (0047) 23953608.

UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen finnes her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen.html?id=485910

Søknadsfrist er 22. september 2019.

Lykke til!