Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Trraveler drawing - Photo:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. januar.