Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Trraveler drawing - Photo:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Det er gjort unntak for følgende land og regioner i Norden: Danmark, Finland, Island, Færøyene og Grønland.

Fra og med 15. juli vil det i tillegg bli gjort unntak for følgende regioner i Sverige: Blekinge, Kronoberg og Skåne.

Fra og med 15. juli vil det også bli gjort unntak for følgende øvrige land i EØS/Schengen-området: Belgia, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Østerrike.

Disse landene og regionene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil i utgangspunktet bli oppdatert hver 14. dag.

Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Dette reiserådet gjelder til og med 20. august.