Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Sunda Strait coastline hit by high tide

On Saturday 22 December 2018, the Sunda Strait coastline experienced a tsunami/high tide, causing severe damage and casualties. The Embassy encourages Norwegians visiting the area to follow advice from local authorities.

Lørdag 22. desember 2018 ble kysten langs Sundastredet rammet av en tsunami. Bølgen førte til tap av menneskeliv og omfattende skader. Ambassaden oppfordrer tilreisende til å følge råd fra lokale myndigheter.

Mer informasjon for nordmenn som reiser til Indonesia