Sikkerhetsoppdatering før valget 19. april

19. april avholdes det lokale og regionale valg i deler av Indonesia, herunder Jakarta. Ambassaden vil anbefale at en utviser ekstra aktsomhet denne dagen.

Det er store kontroverser forbundet med den ene av de to kandidatene i Jakarta og mellom annet konservative religiøse grupperinger har vært svært høylytte i sine protester. Myndighetene har utkommandert store politi- og sikkerhetsstyrker som skal sikre ro og orden og ambassaden forventer at valget i hovedsak vil gå relativt rolig for seg. Imidlertid må en være forberedt på at det kan utarte enkelte steder.

En vil derfor anbefale at en ikke oppsøker valglokaler og at en, basert på tidligere hendelser, dersom mulig, unngår å besøke kinesiskdominerte områder i byen denne dagen.