Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Vulkanen Agung - Photo:Øystein Lund Andersen
Vulkanen Agung Øystein Lund Andersen

Økt vulkansk aktivitet på Bali

Indonesiske myndigheter varslet i 2017 om økt vulkansk aktivitet og utbrudd på vulkanen Agung

| Oppdatert 4. juli 2018

Vulkanen Agung ligger nord-øst på Bali, ca 60 kilometer fra Denpasar. Det er uvisst hvor lenge den økte vulkanske aktiviteten vil pågå.

Ambassaden oppfordrer nordmenn til å følge råd og informasjon gitt av lokale myndigheter. Lokale myndigheter opererer med en dynamisk faresone avhengig av den vulkanske aktiviteten. Så langt har denne sonen vært opp til tolv km fra vulkanen. Myndighetene har advart mot turer på vulkanen Agung med det nåværende farenivået. Flytrafikken til og fra Bali, Lombok og Øst Java kan bli påvirket av den økte vulkanske aktiviteten.

Indonesiske myndigheter ved det geologiske instituttet opererer per 2 juli 2018 med disse anbefalingene i forhold til vulkanen Agung: 

(uoffisiell oversettelse)

Basert på omfattende dataanalyse og med tanke på den potensielle faren, er farenivået til vulkanen Agung fortsatt på nivå 3 (Siaga). På dette farenivået anbefales det:

1. Lokalbefolkningen og besøkende er advart mot å oppholde seg innenfor faresonen, ved kraterområdet og i en 4km radius fra kraterområdet. Faresonen er dynamisk og blir jevnlig evaluert og kan endres avhengig av den vulkanske aktiviteten.

2. Folk som lever og oppholder seg ved elver i nærheten av Agung bør oppmerksom på den potensielle faren for vulkansk debris flow (Indonesisk: Lahar dingin) kan forekomme, spesielt i regntiden og dersom det nylig har vært vulkanutbrudd. Områdene som er potensielt er utsatt for vulkansk debris flow er elver som har sitt opphav fra vulkanfjellet.

3. Gitt den potensielle faren av vulkansk aske og at vulkansk aske kan føre til respirasjonsproblemer hos mennesker, er det forventet at hele samfunnet, særlig de som bor [og oppholder seg] rundt Agung fortsetter å ha en beholdning av masker som dekker nese og munn og beskytter øyne. Dette i et forsøk på å imøtekomme den potensielle trusselen fra vulkansk aske.

4. Distriktene, BNPB (Indonesian National Board for Disaster Management) og andre relevante instanser bes om å opprettholde kommunikasjonen slik at informasjonsflyten er god og effektiv.

5. Alle viktige instanser innenfor luftfartssektoren bør jevnlig holde seg oppdatert på vulkanen Agung`s aktivitet fordi observasjonsdata kan endres raskt slik at det kan gjøres forebyggende tiltak for å sikre flysikkerheten.

6. Alle parter på Bali oppfordres til fremme en god atmosfære på Bali, ikke spre falsk informasjon og være varsom mot å stole på rykter som ikke har en pålitelig kilde.

Kilde: https://magma.vsi.esdm.go.id/press/view.php?id=177

-Link til informationsplakat fra EU som beskriver alternative ruter fra Bali dersom flyplassen blir stengt.  Åpne her