Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

tekstteksttekst - Photo:.
. .

Norwegians: please register on reiseregistrering.no

If travelling to or staying in Indonesia; it’s a good habit to register yourself on reiseregistering.no

By registering, your contact details are available to the Ministry of Foreign Affairs. In case of an unwanted situation, such as a natural disaster or pandemic, the Ministry can contact you by SMS or e-mail. / Ved å registrere deg vil dine kontaktopplysninger være tilgjengelig for Utenriksdepartementet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, som en naturkatastrofe eller pandemi, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.

 

Updated travel information for Indonesia er tilgjengelig her: / Updated travel information for Indonesia (in Norwegian) is available here:  https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_indonesia/id2415692/