Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Photo: Avinor. - Photo:Photo: Avinor.
Photo: Avinor.

Large disruptions in international air traffic / store forstyrrelser i internasjonal lufttrafikk

To Norwegians in Indonesia: there are currently large disruptions in international air traffic due to the corona virus, including for flight connections between Indonesia and Norway

The number of cancellations is increasing. Please note that airports frequently used as transit airports for Norwegians travelling from Indonesia to Norway may, on short notice, introduce requirements whereby passengers, including those in transit, must produce a health certificate stating that the traveller is corona virus free. Please keep yourself updated om information given by airlines and airport authorities.

Som følge av koronaviruset blir det stadig større forstyrrelser og innskrenkninger i internasjonal lufttrafikk, inkludert i avganger fra Indonesia og reise til norske flyplasser. Antallet kanselleringer er økende. Merk at flyplasser som brukes som transit for reiser mellom Indonesia og Norge på kort varsel kan innføre krav om dokumentasjon på at passasjerer ikke har koronavirus. Dette kan også gjelde passasjerer i transit. Hold deg oppdatert på informasjon gitt av av flyselskaper og flyplassmyndigheter.