Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

navnavnav - Photo:nav.no
nav.no

Informasjon fra NAV - Leveattester til pensjonsmottakere

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjonen vil vi imidlertid ikke sende ut leveattester i 2020.

https://www.nav.no/…/alderspensjon/nyheter/leveattester-2020

                                   ***

Every year NAV sends life certificates to recipients of retirement pension and disability benefit living abroad. Due to the Corona situation we will not send life certificates in 2020.

https://www.nav.no/…/benefits-and-se…/life-certificates-2020