Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

papua

Indonesia: Milepæl i klima og skogssamarbeidet da avtale om resultatbaserte utbetalinger ble lansert

Norges klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, besøkte Indonesia fra 12. til 16. februar, der han avholdt politiske møter i Jakarta og besøkte den skogrike provinsen Vest-Papua helt øst i landet.

Provinsene Vest-Papua og Papua har verdens tredje største sammenhengende regnskogområder og er av stor betydning for klimaet.

Indonesia har bekreftet at klimagassutslipp fra avskoging gikk ned i 2017. Dette betyr at Norge for første gang siden regnskogsamarbeidet med Indonesia startet i 2010 vil betale Indonesia for reduserte klimagassutslipp fra avskoging. Til sammen vil Norge betale for nesten 5 millioner tonn CO2 for 2017. Denne nye fasen i det bilaterale klima- og skogspartnerskap ble lansert under Elvestuens besøk.

 

Norge ønsker samtidig å øke fokuset på de skogrike provinsene i landet, gjennom støtte til grønn utvikling som ivaretar lokalbefolkningens utviklingsinteresser, og bevarer regnskog og biodiversitet. Vest-Papua har en av verdens høyeste biodiversiteter og et skogdekke på over 90%.

Slike sammenhengende regnskogsområder må bevares dersom verden skal klare å nå målene i Parisavtalen, og redusert avskoging i Indonesia vil sende meget viktig signaler og inspirere alle som er engasjert i det globale klimasamarbeidet.

For mer informasjon ta en kikk på denne korte filmsnutten fra minister Elvestuens besøk.