Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

16903185_1888994014652502_727429750767284504_o.jpg

Visummedarbeider søkes for snarlig tiltredelse!

Ambassaden i New Delhi har ledig engasjement for 10 måneder som lokalt ansatt norsk/nordisk saksbehandler i Visum- og konsulærteamet, med mulighet for forlengelse.

Den norske ambassaden i New Delhi representerer Norge i India og Bhutan og ligger i Chanakyapuri. Ambassaden har totalt 14 diplomater og 28 lokalt ansatte, hvorav 6 er lokale ansatte fagfolk, i tillegg til vår kommersielle del, Innovasjon Norge med 10 ansatte.  

Stillingsbeskrivelse

Ambassaden i New Delhi har ledig en midlertidig stilling som lokalt (norsk/nordisk) ansatt i ambassadens team for visum og konsulære saker. Teamet behandler søknader fra India, Nepal og Bhutan. 

Stillingen krever norsk/nordisk statsborgerskap.
Det er et vilkår at du har gyldig oppholdstillatelse i India på søknadstidspunktet. 

Du vil ha følgende hovedoppgaver:

  • Forberede og avgjøre søknader om visum 
  • Forberede søknader om oppholdstillatelse (arbeid, studier, familie) og andre utlendingssaker
  • Intervjue søkere ved behov
  • Behandle saker i vårt elektroniske saksbehandlingssystem (Norvis)
  • Besvare henvendelser på telefon og epost fra våre søkere, arbeidsgivere, utlendingsmyndighetene      og samarbeidspartnere
  • Assistere i konsulære saker (for eksempel pass, verifikasjoner, nødlidende etc.)
  • Bistå ved annet forefallende arbeid i teamet 

Kvalifikasjoner

Du må ha svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk, svensk eller dansk, i tillegg til engelsk. 

Vi ser etter deg som har høyere utdanning og erfaring fra saksbehandling. Erfaring fra arbeid med visum og utlendingssaker er en fordel og du må gjerne ha erfaring fra arbeid i internasjonalt miljø.

Du bør ha god forståelse for IKT og evne til å enkelt kunne sette deg inn i de tekniske løsningene som vi benytter i arbeidet.

Vi ønsker deg som er serviceorientert og som har gode samarbeidsevner. Du må være lojal, fleksibel og ha evne til å jobbe i et team hvor det i perioder er hektisk. Vi ønsker deg som er strukturert, selvstendig og som har god vurderingsevne. Vi ser etter deg som er en lagspiller og bidrar positivt til at vi når våre mål. 

Lønn/betingelser 

10 måneders engasjement, med mulighet for forlengelse. Fortrinnsvis 100 % stilling, men stillingsprosent kan diskuteres.

Arbeidstid er 40 timer per uke, inkl. 30 min lunsj (mandag – fredag).

Stillingen avlønnes iht. avtale (lokale satser pluss tillegg for kvalifikasjoner i norsk/skandinavisk språk). 

Din søknad og CV sendes til: [email protected]

Vennligst oppgi hvilke språk du behersker.  

Søknaden merkes med: «SØKNAD SOM NORSK/NORDISK SAKSBEHANDLER VISUM»

Søknadsfrist: Søndag 1. oktober 2017.
Tiltredelse: Så snart som mulig
 

For nærmere informasjon om stillingen, vennligst kontakt ambassaden.
Epost: [email protected]
Telefon (fra India): 011 41363200
Telefon (fra Norge): 23 95 87 00    
https://www.norway.no/en/india 

Kontaktpersoner:
Hanne Meldgaard (nestleder)
Øystein Eriksen (administrasjon)
Judith Maria Helle (teamleder visum)