Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

The Royal Norwegian Embassy in New Delhi - Photo:The Royal Norwegian Embassy in New Delhi
The Royal Norwegian Embassy in New Delhi The Royal Norwegian Embassy in New Delhi

Ambassaden i New Delhi søker studentpraktikanter for våren 2020

Den norske ambassaden i New Delhi er blant utenrikstjenestens største og mest varierte. Vi tilbyr praktikantopphold til 2 studenter med varighet på 6 måneder. Søknadsfrist er 13. oktober 2019, med tiltredelse i midten av januar 2020.

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens stab får praktikantene innsikt i bredden av ambassadens virksomhet, blant annet visumsaker og konsulært arbeid, politisk rapportering, næringsfremme og kulturarbeid.

Den ene av to de to praktikantene våren 2020 vil ha fokus på politikk og ha sin tilhørighet i politisk team, som jobber med indisk uten- og innenrikspolitikk, handel, økonomi og næringsfremme. Den andre praktikanten vil være tilknyttet ambassadens informasjonsteam, med oppgaver knyttet til «public diplomacy», kultur, profilering- og informasjon, ambassadens hjemmeside og sosiale medier.

Aktuelle kandidater må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk, ha interesse for samfunnsspørsmål og være selvstendig og fleksibel.

Praktikantordningen er ulønnet, men praktikantene mottar et stipend fra Utenriksdepartementet. 

For mer informasjon om ambassaden i New Delhi, se vår hjemmeside www.norway.no/india.

Følgende vilkår gjelder:

  • Søker bør være student i et studieløp. Dersom vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. En kandidat som har fullført mastergrad kan likevel bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å ta en doktorgrad.
  • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres.
  • Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vurderes ikke.
  • Det tilstås et stipend som p.t. utgjør NOK 10.000,- pr. mnd. til delvis dekning av bo- og levekostnader.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra New Delhi og må selv ordne bolig og dekke utgifter til dette.  
  • Visum må være ordnet av søkeren selv før tiltredelse, men ambassaden bistår.
  • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt.
  • Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.

 

Kort søknad med CV, karakterutskrifter og eventuelle attester sendes pr. epost til: [email protected] og merkes med "Praktikant” i emnefeltet. Angi om du søker kun den ene eller begge stillingene. Vi ber om at alle dokumenter samles i én PDF eller Word-fil.

Aktuelle kandidater kan bli bedt om å oppgi referanser og vil bli gitt en oppgave knyttet til rapportskriving eller videoredigering og deretter kalt inn til et telefonintervju.

Spørsmål kan rettes til ministerråd Kaia Bilton på e-post [email protected] eller til nåværende praktikant Didrik Dewan på e-post [email protected]. Begge kan nås på telefon 23 95 87 90.

UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/

Søknadsfrist er 13. oktober 2019.