Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

16903185_1888994014652502_727429750767284504_o.jpg

Ambassaden i New Delhi søker studentpraktikant for våren 2018

Den norske ambassaden i New Delhi tilbyr ett praktikantopphold med varighet på 6 måneder. Søknadsfrist er 1. oktober 2017 med tiltredelse januar 2018.

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten delta i ambassadens virksomhet, og det vil bli lagt vekt på å gi praktikanten bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver. 

Praktikanten vil arbeide med informasjonsvirksomhet knyttet til ambassadens hjemmeside og sosiale medier i hovedsak. I tillegg vil praktikanten utfordres med en rekke andre arbeidsoppgaver som inngår i ambassadens virksomhet inkludert visum og konsulært arbeid, politisk rapportering og kulturarbeid. For informasjon om ambassaden i New Delhi, se vår hjemmeside www.norway.no/en/india/ 

Aktuelle kandidater må ha god skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk, ha interesse for samfunnsspørsmål og ha en åpen holdning til ulike arbeidsoppgaver. I vurderingen vil vi også legge vekt på om søkerne har erfaring fra India, om de har høyere utdanning, erfaring med informasjonsarbeid og hvilke resultater de kan vise til.

Praktikantordningen er ulønnet, men praktikanten vil motta et stipend fra Utenriksdepartementet. 

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på 6 måneder.
  • Praktikantoppholdet vil normalt løpe fra 15. januar til 15. juli.
  • Det tilstås et stipend som p.t. utgjør NOK 9000,- pr. mnd., til delvis dekning av bo- og levekostnader.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra New Delhi.
  • Praktikantene må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet. Bolig kan ikke formidles.
  • Visum må være ordnet før tiltredelse, ambassaden bistår med dette.
  • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.
  • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
  • Søkere må være student ved et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no).
  • Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vurderes ikke.

Kort søknad med CV, 2 referanser, karakterutskrifter og ev. attester sendes pr. email til: [email protected] innen 1. oktober 2017 og merkes med "Praktikant” i emnefeltet. Aktuelle søkere vil bli gitt en skriftlig oppgave og kalt inn til telefonintervju.

Spørsmål om studentpraktikantoppholdet kan rettes til ministerråd Hanne Meldgaard. Hun kan nås på ambassadens telefon 23 95 87 04 og epost [email protected].

Spørsmål om praktikantordningen kan også stilles til nåværende praktikant [email protected].

UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/

Søknadsfrist er 1. oktober 2017.