Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Y_diVTVm914LFWJglUS1agFx8e66YYAoOAQDzsO2nr_g.jpg

Valg i Norge 2017 – Forhåndsstemme i India

11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg i Norge. På valgdagen er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme.

På valgdagen 11. september er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Befinner du deg i utlandet på valgdagen, har du imidlertid anledning til å avgi forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner – det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater. I tillegg kan du avgi forhåndsstemme hos stemmemottakere særskilt oppnevnt av Valgdirektoratet. Det er også mulig å brevstemme hvis du ikke kan oppsøke en utenriksstasjon eller en særskilt oppnevnt stemmemottaker.

Forhåndsstemmegivning i utlandet kan foregå fra og med lørdag 1. juli til og med fredag 1. september. En fullstendig oversikt over hvor og hvordan man kan avgi sin forhåndsstemme i utlandet kan du finne på www.valg.no.

For at stemmegivningen skal være tellende i valgoppgjøret, må stemmeseddelen komme frem til riktig kommune i Norge innen tirsdag 12. september kl. 17.00. Stemmemottaker sørger for at din forhåndsstemme blir sendt til riktig kommune i Norge, men du har også selv et ansvar for å avgi din forhåndsstemme i god nok tid til at din forhåndsstemme vil komme frem til riktig kommune innen utløpet av fristen.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivning i utlandet. Du må imidlertid ta med legitimasjon når du skal avlegge forhåndsstemme.

Hvem har stemmerett ved stortingsvalget? Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:

  • Vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
  • vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  • vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Hvem har stemmerett ved sametingsvalget? For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

  • har samisk som hjemmespråk, eller
  • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
  • er barn av person som står eller har stått i valgmanntallet, kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet, dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge. Innmelding i valgmanntallet kan gjøres på skjema som er tilgjengelig på Sametingets nettsider (www.sametinget.no).

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. 

Forhåndsstemme i India I India er det mulig å forhåndsstemme ved Den norske ambassaden i New Delhi og Generalkonsulatet i Mumbai.

Den norske ambassaden i New Delhi Telefon: + 91 11 4136 3200 / +47 23 95 87 00 E-mail: [email protected] Adresse: 50-C, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi – 110021 Åpningstider: mandag til torsdag 08.30 til 16.30. Fredag 08.30 til 14.00. Stengt i helgene og på helligdager. 

Det norske generalkonsulatet i Mumbai Telefon: +91 22 6133 0700 / +47 23 98 26 00 E-mail: [email protected] Adresse: TCG Financial Centre, 3rd Floor C-53, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai Åpningstider: mandag til fredag 09.00 til 16.00. Stengt i helgene og på helligdager. 
Besøk Valgdirektoratet sine hjemmesider for mer informasjon angående forhåndsstemme i utlandet.