Generalkonsulatet i Mumbai søker studentpraktikanter for høsten 2018

Gateway of India
Gateway of India-monumentet

Generalkonsulatet tilbyr to praktikantplasser med en varighet på 6 måneder. Søknadsfrist er mandag 9. april 2018 med oppstart i august.

Generalkonsulatet (GK) ble gjenopprettet i 2015 for å styrke det norske samarbeidet med India. Med en årlig vekst på over 7% vokser India, verdens største demokrati, raskest i Asia. Generalkonsulatet i Mumbai dekker delstatene Maharashtra, Goa og Gujarat (170 millioner innbyggere i de tre delstatene) og jobber sammen med ambassaden i New Delhi for å få Norge med på utviklingen. Sammen skal vi markere Norge (Norges profilering), ha tett politisk kontakt og legge til rette for investeringer og næringsliv.

De historiske båndene mellom Norge og Mumbai er sterke. Generalkonsulatet ble lagt ned i 1973, etter å ha vært virksomt siden 1857. Sjøfart var grunnsteinen i samarbeidet. Også i dag er maritim næring og spesielt havnæringen en hovedsatsning. Mumbai er en regional hub strategisk plassert ved det indiske hav med viktige forbindelser til Midtøsten, Øst-Afrika og resten av Asia.

Vi ser etter en utadvendt og handlekraftig praktikant med teft for næringsliv og kommunikasjon. Kunnskap om samfunnsøkonomi, internasjonale relasjoner og kommunikasjonsplattformer er positivt. Du vil få ta del i de fleste av generalkonsulatets arbeidsoppgaver. Nettverksbygging overfor det unge fremadstormende tech-miljøet i Mumbai, start-ups, sosiale medier, rapportskriving og planlegging av arrangementer er bare noen av oppgavene. Styrking av forskning- og utdanningssamarbeid vil stå sentralt. Vi kan love en variert hverdag!

GK Mumbais kontorer ligger i næringslivsområdet Bandra Kurla Complex og vi deler kontor med Innovasjon Norge (tre ansatte) og Sjømatrådet (en utsendt representant). Generalkonsulatet har to utsendte diplomater og fire lokale medarbeidere. Sekretariatet for Norwegian Business Assosiation India (NBAI) holder til i GK.

Mumbai er en indisk metropol i rask utvikling. Inderne selv kaller den byen som aldri sover. Byen er åpen, liberal og anses som relativt trygg. Praktikantoppholdet er ikke lønnet men det vil bli gitt et stipend på 9000 kr. Praktikanten må selv dekke reise til og fra Mumbai. Det finnes praktikantleilighet til disposisjon (romslig leilighet med to soverom, stue og kjøkken). Utgifter forbundet med dette må dekkes av praktikantene.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Søkere må være norske statsborgere og få innvilget frivillig medlemskap i folketrygden, se https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Arbeid+og+opphold+i+utlandet/Relatert+informasjon/frivillig-medlemskap-opphold-utenfor-norge

Det er et krav at søkere er registrerte studenter ved et godkjent lærested, se http://app.lanekassen.no/lut/  Har man fullført en bachelorgrad og ikke deltar i et studieprogram kan man fortsatt søke dersom man har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.

Vi legger vekt på god formidlingsevne og vil derfor be søkere legge ved en kort tekst på engelsk på maks 500 ord om hva du ser på som Norges viktigste bidrag til et India i sterk økonomisk vekst.

Søknaden, vedlagt tekst, CV, relevante karakterutskrifter og referanser sendes til cg.mumbai@mfa.no  og merkes «Praktikantsøknad» i emnefeltet.

Praksisperioden er fra medio august 2018 – medio januar 2019

Kontaktperson er konsul Tor A. Dahlstrøm, e-post: tad@mfa.no

Søknadsfrist: Mandag 9. april 2018