Generalkonsulatet søker praktikant fra høsten 2017

Generalkonsulatet ble gjenopprettet i 2015 for å styrke det norske samarbeidet med India. Med årlig vekst på over 7% vokser India, verdens største demokrati, raskest i Asia. Generalkonsulat i Mumbai dekker delstatene Maharastra, Goa og Gujarat og jobber sammen med ambassaden i New Delhi med å få Norge med på utviklingen. Sammen skal vi markere Norge, ha tett politisk kontakt og legge til rette for investeringer og næringsliv.

De historiske båndene mellom Norge og Mumbai er sterke. Generalkonsulatet ble lagt ned i 1973, etter å ha vært virksomt siden 1857. Sjøfart var grunnsteinen i samarbeidet. Også i dag er maritim næring en hovedsatsning. Mumbai er en regional hub strategisk plassert ved det indiske hav med viktige forbindelser til Midt-Østen, Øst-Afrika og resten av Asia.

Vi ser etter en utadvendt og handlekraftig praktikant med teft for næringsliv og kommunikasjon. Kunnskap om finans, IT og/eller næringsliv er positivt. Du vil få ta del i de fleste av generalkonsulatets arbeidsoppgaver. Nettverksbygging overfor det unge fremadstormende tech-miljøet i Mumbai, start-ups, sosiale medier og arrangementer er bare noen av oppgavene. Styrking av forskning- og utdanningssamarbeid vil stå sentralt. Vi kan love en variert hverdag!

GK Mumbais kontorer ligger i næringslivsområdet Bandra Kurla Complex og vi deler kontorer med Innovasjon Norge (tre ansatte) og Sjømatrådet (en representant). Generalkonsulatet har to utsendte diplomater og fire lokale medarbeidere. Det svenske generalkonsulatet ligger i samme bygget.

Mumbai er indisk metropol i rask utvikling. Inderne selv kaller den byen som aldri sover. Byen er åpen, liberal og anses som relativt trygg. Praktikantoppholdet er ikke lønnet men det vil bli gitt et stipend på 9000 kr. Praktikanten må selv dekke reise til og fra Mumbai.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Søkere må være norske statsborgere og få innvilget frivillig folketrygdmedlemskap for utenlandsopphold, se http://www.nav.no/Internasjonalt/Arbeid+i+utlandet/Au+pair+eller+praktikant+i+utlandet

Det er et krav at søkere er registrerte studenter ved et godkjent lærested, se http://app.lanekassen.no/lut/  Har man fullført en bachelorgrad og ikke deltar i et studieprogram kan man fortsatt søke dersom man har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.

Vi legger vekt på god formidlingsevne og vil derfor be søkere legge ved en kort tekst på maks 500 ord om hva du ser på som Norges viktigste bidrag til et India i sterk økonomisk vekst.

Søknaden, vedlagt CV, relevante karakterutskrifter og referanser sendes til cg.mumbai@mfa.no, og merkes «Praktikantsøknad» i emnefeltet.

Søknadsfrist: Tirsdag 18. April.