Teknisk oppgradering av biometrikiosk

Passbilde

Mandag den 4. mars vil ambassaden ikke kunne håndtere søknader om pass, pga. planlagt teknisk oppgradering av utstyr.