Praktikantutlysning for høstsemesteret 2023

Ambassaden i Budapest søker én praktikant for høstsemesteret 2023. Søknadsfrist 1. mars

Oppstart i slutten av juli 2023. Praktikantoppholdet varer frem til jul.

Et utenlandsopphold ved vår ambassade vil gi deg:

  • Varierte og lærerike arbeidsoppgaver i en av Europas flotteste byer;
  • Mulighet til å bli en verdifull ressurs for ambassaden, og fordype seg i fagfelt etter egne styrker og ønsker;
  • Et innblikk i livet i utenrikstjenesten;
  • God innføring i aktuelle politiske og økonomiske prosesser i Europa.

Er du under høyere utdanning, interessert i internasjonale relasjoner, EU- og sentraleuropeisk politikk, og Norges tilknytning til disse gjennom EØS?

Kunne du tenke deg et opphold på en mellomstor utenriksstasjon i en av Europas aller flotteste byer? Søk praktikantstilling hos oss!

Om praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten ta del i varierte og interessante arbeidsoppgaver, som gir et godt innblikk i ambassadens virke.

Du får mulighet til å styrke deg faglig på sentraleuropeisk politikk og EU. Du vil skrive politiske rapporter, taler, planlegge og gjennomføre arrangementer, samt gjøre kultur- og informasjonsarbeid. Praktikanten vil også være involvert i driften av ambassadens nettside, twitter og facebookside. Skriveerfaring fra nettpublisering/journalistikk og evne til å overholde korte tidsfrister er derfor en fordel.

Ambassaden i Budapest dekker også Slovenia. Som praktikant i et EU-medlemsland har du mulighet til å følge både Ungarn og Slovenias utenrikspolitikk og Europapolitikk generelt. Et opphold på ambassaden i Budapest vil gi en unik mulighet til internasjonal arbeidserfaring og dypere innsikt i en spennende del av Europa.

Kvalifikasjoner

Søkere må være under høyere utdanning, være samfunnsinteresserte, ha meget god skriftlig- og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk, og inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Studenter som har fullført en grad og for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette studiene etter et eventuelt praktikantopphold. Søker bør ha kjennskap til internasjonale forhold, gjerne EU/EØS-saker. Kjennskap til kulturelle og politiske forhold i regionen er en fordel, men ingen nødvendighet. Selvstendighet, fleksibilitet og gode organisatoriske evner er egenskaper vi setter pris på hos kandidatene. Kandidaten kan ikke ha vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Praktisk

Praktikantstillingen er ulønnet, men det utbetales et stipend på 11 000 kr per måned, som grovt sett dekker levekostnadene i Budapest. Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter, men ambassaden kan være behjelpelig med å finne bolig. Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap og er medlem i norsk folketrygd.

Praktikanten kan kvalifisere til stipend gjennom Erasmus-programmet dersom dette kan innpasses i graden, for mer informasjon: Traineeships abroad for students | Erasmus+ (europa.eu). 

Søknad

I vurderingen av søknadene legges det bl.a. vekt på søkers utdanningsbakgrunn, språkkunnskaper, skriftlig framstillingsevne og personlig egnethet for oppholdet.

Kortfattet søknad med CV, referanser og vitnemål, samt eventuelt tidligere skriftlig arbeid – gjerne en rapport eller artikkel – lagt sammen i én PDF-fil, sendes til emb.budapest@mfa.no, merket "Studentpraktikant høst 2023 - *ditt navn*" i emnefeltet. Søknadsfrist 1. mars. Aktuelle kandidater innkalles til telefon-/videointervju. Eventuelle spørsmål om praktikantordningen kan rettes til nåværende praktikant Bendik Håbjørg Lysvåg (bendik.lysvag@mfa.no) +47 97 13 48 48 eller ambassaderåd Herman Baskår (herman.baskar@mfa.no) +36 20 321 2172