Studentpraktikant høsten 2019

Ambassaden i Budapest - Photo:Ambassaden i Budapest

Ambassaden i Budapest søker én praktikant for høstsemesteret 2019. Søknadsfrist 10. mars med tiltredelse 1. august 2019.

  • Varierte og lærerike arbeidsoppgaver i en av Europas fineste storbyer
  • God innføring i aktuelle politiske og økonomiske prosesser i Europa
  • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver med mulighet til å fordype seg i fagfelt etter eget valg
  • Praktikantoppholdet er på 6 måneder

Er du under høyere utdanning, interessert i EU- og sentraleuropeisk politikk, og Norges tilknytning til disse gjennom EØS?

Kunne du tenke deg et utenlandsopphold, arbeidserfaring og stort faglig utbytte? Søk praktikantstilling hos oss!

Om praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten ta del i varierte og interessante arbeidsoppgaver som gir et godt innblikk i ambassadens virke.

Du får mulighet til å styrke deg faglig på sentraleuropeisk politikk og EU. Du vil skrive politiske rapporter, taler, planlegge og gjennomføre arrangementer, samt gjøre kultur og informasjonsarbeid. Praktikanten vil også være involvert i driften av ambassadens nettside- og facebookside. Skriveerfaring fra nettpublisering/journalistikk og evne til å overholde korte tidsfrister er derfor en fordel.

Ambassaden i Budapest dekker også Slovenia. Norge samarbeider både med Slovenia og Ungarn om finansieringsordningene under EØS-midlene. Som praktikant i et EU-medlemsland har du mulighet til å følge både Ungarn og Slovenias utenrikspolitikk og Europapolitikk generelt. Et opphold på ambassaden i Budapest vil gi en unik mulighet til internasjonal arbeidserfaring og dypere innsikt i en spennende del av Europa.

Kvalifikasjoner

Søkere må være under høyere utdanning, være samfunnsinteresserte, ha meget god skriftlig- og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk, og inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Søker bør ha kjennskap til internasjonale forhold, gjerne EU/EØS-saker. Kjennskap til kulturelle og politiske forhold i regionen, samt ungarsk språk er en fordel, men ingen nødvendighet. Selvstendighet, fleksibilitet og gode organisatoriske evner er egenskaper vi setter pris på hos kandidatene.

Praktisk

Praktikantstillingen er ulønnet, men det utbetales et stipend på 9500kr per måned, som grovt sett dekker levekostnadene i Budapest. Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter. Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap og er medlem i norsk folketrygd.

Søknad

Kortfattet søknad med CV, referanser og vitnemål sendes til emb.budapest@mfa.no, merket Studentpraktikant høst 2019 i emnefeltet. Søknadsfrist 10 mars. Aktuelle kandidater innkalles til telefon/videointervju. Eventuelle spørsmål om praktikantordningen kan rettes til nåværende praktikant Rebekka R. Lange-Nielsen (Rebekka.Ravn.Lange-Nielsen@mfa.no) +47 23 95 27 60 eller ambassadesekretær Kathrina Ramberg +47 23 95 27 02.