Parliament_edited

Praktikantopphold ved ambassaden i Budapest vår 2022

Den norske ambassaden i Budapest åpner for en praktikant for våren 2022.

Søknadsfrist: 24. oktober 2021

Oppstart: 10. januar 2022

Ambassaden i Budapest ivaretar Norges forbindelser med Ungarn og Slovenia.

Ambassaden har én praktikantplass. Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning vil praktikantene delta i ambassadens samlede virksomhet. Hensikten med oppholdet er at praktikantene skal få en smaksprøve av utenrikstjenesten og bredden i oppgavene.

Budapest er en av Europas aller flotteste storbyer, og oppholdet vil gi god innføring i aktuelle politiske og økonomiske prosesser i Europa.

Praktikanten forventes å kunne bidra innen et bredt spekter av oppgaver som ambassaden ivaretar. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være informasjonsinnhenting og rapportering om aktuelle emner, tilrettelegging av arrangementer, deltakelse på møter og konferanser og tilrettelegging av besøk.  Avhengig av ambassadens arbeidssituasjon vil oppgaver kunne komme til eller falle bort. Praktikanten inngår i ambassadens presse- og informasjonsteam og arbeider med ambassadens sosiale medier. Praktikanten vil også få kjennskap til det konsulære arbeidet ved stasjonen gjennom å besvare henvendelser fra publikum. Fordypning på enkeltområder vil avhenge av behov og praktikantens kvalifikasjoner. Det vil legges vekt på bakgrunn innenfor samfunnsfag og/eller økonomi med interesse for europafaglige spørsmål.

Kvalifikasjoner

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Sakbehandling foregår i Windows/Outlook som du må kunne håndtere ved oppstart. Erfaring med sosiale medier forutsettes.

Av personlige egenskaper vektlegges gode samarbeidsevner, fleksibilitet og engasjement for ambassadens fagfelt.

Formelle krav:

  • Norsk statsborger og medlem av Folketrygden
  • Student ved et godkjent lærested. Studenter som har fullført bachelorgrad og for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette med studiene med en mastergrad etter et eventuelt praktikantopphold
  • Du kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere

Praktiske opplysninger

Oppstart for praktikantoppholdet er 10. januar 2022 og det har en varighet på seks måneder.

Praktikantplassene er ikke lønnet, men praktikantene vil få et stipend på 10 500 kroner som utbetales månedlig.

Før du søker, ber vi deg lese om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.

Kortfattet søknad, CV, vitnemål og eventuelle attester sendes i én PDF-fil til emb.budapest@mfa.no og merkes med «praktikantsøknad».  

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Covid-19

Det gjøres oppmerksom på at utviklingen under den pågående pandemien, herunder smitteutvikling og reiserestriksjoner, kan medføre at ambassaden blir nødt til å forskyve tiltredelsestidspunkt, eller i verste fall, avlyse oppholdet. Ambassaden kan dessverre ikke påta seg å dekke ekstra kostnader som følge av et forsinket eller avlyst opphold.