Studentpraktikant våren 2019

Ambassaden i Budapest - Photo:Ambassaden i Budapest
Ambassaden i Budapest

Ambassaden i Budapest søker én studentpraktikant for vårsemesteret 2019. Søknadsfrist 30. september med tiltredelse primo februar 2019.

  • Praktikantoppholdet er på 6 måneder
  • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver med mulighet for å fordype seg i et fagfelt etter eget valg
  • Ambassaden er plassert i et kjerneområde for viktige politiske og økonomiske prosesser i Europa
  • Et spennende arbeidsmiljø i en dynamisk- og internasjonal by

 

Om praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten ta del i varierte og interessante arbeidsoppgaver som gir et godt innblikk i ambassadens daglige virke.

Praktikanten forutsettes blant annet å arbeide med politisk og økonomisk rapportering. I tillegg kommer oppgaver som tilrettelegging av besøk, taleskriving, samt kultur- og informasjonsarbeid. Det vil også være åpning for at praktikanten får fordype seg på et selvvalgt område. Praktikanten vil også være involvert i driften av ambassadens nettside og Facebook-side. Skriveerfaring fra nettpublisering/journalistikk og evne til å overholde korte tidsfrister er derfor en fordel.

Ambassaden i Budapest dekker også Slovenia. Norge samarbeider med både Slovenia og Ungarn om finansieringsordningene under EØS-midlene.

Som praktikant i et EU-medlemsland har du mulighet til å følge både Ungarns og Slovenias utenrikspolitikk og Europapolitikk generelt. Særlig Ungarn har de siste årene vært en mer markant aktør i en europeisk kontekst.

Et opphold på ambassaden i Budapest vil gi mulighet for dypere innsikt i en spennende del av Europa.

 

Kvalifikasjoner

Søkere må være under høyere utdanning, være samfunnsinteressert, ha god fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Søker bør ha kjennskap til internasjonale forhold, gjerne EU/EØS-saker. Kjennskap til kulturelle og politiske forhold i regionen, samt ungarsk språk er en fordel, men ingen nødvendighet. Selvstendighet, fleksibilitet, samt gode organisasjonsevner vektlegges.

 

Praktisk

Praktikantstillingen er ulønnet, men det utbetales et stipend (pt på NOK 8.500 pr måned). Grovt sett dekker stipendet levekostnadene i Budapest. Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter. Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap, er medlem i norsk folketrygd og har gyldig helsetrygdkort. Søkere kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

 

Søknad

Kortfattet søknad med CV, referanser og vitnemål sendes til: emb.budapest@mfa.no, merket Studentpraktikant vår 2019 i emnefeltet.

Søknadsfrist: 30. september.

Aktuelle kandidater innkalles til telefonintervju.

Eventuelle spørsmål om praktikantordningen kan rettes til nåværende praktikant Zita K. L. Schumann +36 1 325 3360 eller førstesekretær Kathrina Ramberg +36 1 325 3302.