Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Informasjon til norske borgere i Ungarn

Fra 28. mars er det kun mulig å forlate bosted for å gå på jobb og andre nødvendige ærend. Ambassaden blir stengt for vanlig besøk men sentralbordet er betjent mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00. .

Ambassaden oppfordrer alle til lojalt å følge de pålegg som myndighetene gir. Vi ber ellers om at alle holder seg oppdatert om situasjonen.

Skulle det være noe som norske borgere ønsker å formidle til ambassaden eller eventuelt be om assistanse til, ber vi om at henvendelsen i første rekke skjer til ambassadens e-postadresse, emb.budapest@mfa.no.

Ambassaden er stengt for vanlig besøk, men vi håndterer selvsagt i denne situasjonen oppdukkende konsulære behov så godt vi kan, f.eks. utstedelse av nødpass.

Nordmenn på reise i utlandet kan når som helst ringe UD sitt operative senter på telefon, +47 23 95 23 95 og sende e-post til 247@mfa.no. Vi får raskt beskjed fra UD om det er noe ambassaden bør være kjent med eller forutsettes å kunne håndtere.

Ambassaden legger ut ny informasjon når det trengs på facebook og twitter.