wroclaw-energieffektivisering-eng_Christophe%20Vander%20Eecken.png

Elkészült az EGT és Norvég Alap 2009-2014 félidei értékelése

Egy független félidei értékelés szerint az EGT és Norvég Alap 2009-2014 támogatási periódusának végére, azaz még idén, sikerül a korábban kitűzött célokat és hosszútávú hatásokat elérni.

„A norvég kormány rengeteg időt és energiát fektetett az EGT és Norvég Alap hatékony és célzott megvalósításába. Megnyugtató, hogy az értékelés is megerősítette, hogy a támogatások hozzájárulnak a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez Norvégia és a kedvezményezett országok között.” - nyilatkozta Frank Bakke-Jensen, EGT- és uniós ügyekért felelős miniszter.

Az értékelést végző Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES) a következő főbb megállapításokra jutott:

 • Számos programnak lesz hosszú távú hatása, további beavatkozás nélkül is.

 • Azoknak a programoknak van nagyobb lehetősége hatást elérni, amelyek egy szűkebb területre fókuszálnak, s nem pedig egy téma teljes spektrumát akarják lefedni.

 • A programok rövid távú gazdasági előnyökkel járnak azokban a helyi közösségekben, ahol projektek valósultak meg. A környezetvédelem, az energiahatékonyság és a népegészségügy támogatása során ugyanakkor lehetőség van hosszú távú gazdasági haszon elérésére is.

 • A támogatások program szintű megközelítése növelte az Alapok hatékonyságot és a lehetséges hatásosságát az előző támogatási periódushoz képest, és a Donor Program Partnerek számára lehetőséget biztosított, hogy hatással legyenek a programok kialakítására és megvalósítására.

  Hiánypótló a finanszírozás terén

  Az értékelés arra is rámutatott, hogy a programok valóban a kedvezményezett országok igényeire s a donor országok prioritásaira összpontosítottak, ugyanakkor összehangban voltak a nemzeti szabályozással és a tágabb európai célokkal. A programok kiegészítették az EU Strukturális Alapok támogatásait, hiszen olyan területeket is felkaroltak, mint igazság- és belügy, civil szervezetek vagy a kultúra, amelyeket a Strukturális Alapok nem. Ilyen értelemben az EGT és Norvég Alap hiánypótló szerepet is betölt a támogatások terén.

  Lépések a hatások megőrzésére

  Annak ellenére, hogy az értékelés összességében pozitívan értékelte a programok eddigi eredményeit, rávilágított néhány hiányosságra is: úgy, mint a támogatások elosztásában és a programok végrehajtásában tapasztalt késedelmek.

  Ezek elsősorban az Európai Unión belüli késedelmes belső folyamatoknak köszönhetők, amelyek eredményeként a megállapodások aláírása elhúzódott. Ugyanakkor a támogatási periódus 2017-ig való meghosszabbításával a donorok hatékony lépéseket tettek annak érdekében, hogy a tervezett eredményeket és a célokat a program idei befejezéséig el lehessen érni.

  „Az idén elindítunk egy eredményeket és adatokat tartalmazó weboldalt. Az oldalon bemutatjuk az elért eredményeket, valamint lehetővé válik a támogatási összegek útjának követése egészen a projektek szintjéig.”, mondta Bakke-Jensen.

  Az értékelés 21 javaslatot fogalmaz meg, amelyek közül a legfontosabbak:

 • A program periódus időtartamának növelése, 5 évről 7 évre, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a programok megtárgyalására, elfogadására és kidolgozására.

 • A programok számának csökkentése a következő támogatási periódusban.

 • A Donor Program Partnerek feladatainak bővítése: a programok szélesebb körben való megismertetése a donor országban és vonzóvá tétele donor projekt partnerek körében.

 • Szorosabb együttműködés biztosítása a Nemzeti Kapcsolattartók és Programoperátok számára a programok fejlesztése során.

 • Kutatás kezdeményezése a programok hatásaira, eredményeire vonatkozóan: milyen mértékben tudnak azok beépülni a nemzeti politikába vagy gyakorlatba.

  Bővebben angol nyelven: