Embassy building

Ambassaden i Budapest søker praktikant for vårsemesteret 2023

Søknadsfrist 20. september

Tiltredelse i begynnelsen av januar 2023. Praktikantoppholdet er på 6 måneder.

Vi kan tilby:

  • Varierte og lærerike arbeidsoppgaver i en av Europas aller flotteste storbyer
  • God innføring i aktuelle politiske og økonomiske prosesser i Europa
  • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver med mulighet til å fordype seg i fagfelt etter egne ønsker

Er du under høyere utdanning, interessert i EU- og sentraleuropeisk politikk, og Norges tilknytning til disse gjennom EØS?

Kunne du tenke deg et utenlandsopphold, arbeidserfaring og stort faglig utbytte? Søk praktikantstilling hos oss!

Om praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten ta del i varierte og interessante arbeidsoppgaver, som gir et godt innblikk i ambassadens virke.

Du får mulighet til å styrke deg faglig på sentraleuropeisk politikk, EU og Ungarn. Du vil skrive politiske rapporter, taler, planlegge og gjennomføre arrangementer, samt gjøre kultur- og informasjonsarbeid. Praktikanten vil også være involvert i driften av ambassadens nettside, twitter og facebookside. Skriveerfaring fra nettpublisering/journalistikk og evne til å overholde korte tidsfrister er derfor en fordel.

Ambassaden i Budapest dekker også Slovenia. EØS-midlene er et viktig samarbeidsområde. Som praktikant i et EU-medlemsland har du mulighet til å følge både Ungarn og Slovenias utenrikspolitikk og Europapolitikk generelt. Et opphold på ambassaden i Budapest vil gi en unik mulighet til internasjonal arbeidserfaring og dypere innsikt i en spennende del av Europa.

Kvalifikasjoner

Søkere må være under høyere utdanning, være samfunnsinteresserte, ha meget god skriftlig- og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk, og inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Studenter som har fullført en grad og for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette studiene etter et eventuelt praktikantopphold. Søker bør ha kjennskap til internasjonale forhold, gjerne EU/EØS-saker. Kjennskap til kulturelle og politiske forhold i regionen er en betydelig fordel, men ingen nødvendighet. Selvstendighet, fleksibilitet og gode organisatoriske evner er egenskaper vi setter pris på hos kandidatene. Kandidaten kan ikke ha vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Praktisk

Praktikantstillingen er ulønnet, men det utbetales et stipend på 10 500 kr per måned. Praktikanten kan kvalifisere til stipend gjennom Erasmus-programmet dersom dette kan innpasses i graden, for mer informasjon: http://studeriutlandet.no/Studieprogram/Erasmus-praksisopphold. Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter, samt finne bolig. Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap og er medlem i norsk folketrygd.

Søknad

I vurderingen av søknadene legges det bl.a. vekt på søkers utdanningsbakgrunn, språkkunnskaper, skriftlig framstillingsevne og personlig egnethet for arbeidet.

Kortfattet søknad med CV og referanser lagt sammen i én PDF-fil, sendes til emb.budapest@mfa.no, merket "Studentpraktikant vår 2023" i emnefeltet. Søknadsfrist er 20. september. Aktuelle kandidater innkalles til videointervju.

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til nåværende praktikant Jakob Sørensen Malik (jakob.sorensen.malik@mfa.no) eller ambassaderåd Herman Baskår (herman.baskar@mfa.no)