Parlamentet - Photo:Kristine Brastad Dammen
Kristine Brastad Dammen

Ambassaden i Budapest søker én praktikant for høstsemesteret 2020. Søknadsfrist 15. mars

Tiltredelse i slutten av juli/begynnelsen av august 2020. Praktikantoppholdet er på 6 måneder.

Vi kan tilby:

  • Varierte og lærerike arbeidsoppgaver i en av Europas aller flotteste storbyer
  • God innføring i aktuelle politiske og økonomiske prosesser i Europa
  • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver med mulighet til å fordype seg i fagfelt etter egne ønsker

Er du under høyere utdanning, interessert i EU- og sentraleuropeisk politikk, og Norges tilknytning til disse gjennom EØS?

Kunne du tenke deg et utenlandsopphold, arbeidserfaring og stort faglig utbytte? Søk praktikantstilling hos oss!

Om praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten ta del i varierte og interessante arbeidsoppgaver, som gir et godt innblikk i ambassadens virke.

Du får mulighet til å styrke deg faglig på sentraleuropeisk politikk og EU. Du vil skrive politiske rapporter, taler, planlegge og gjennomføre arrangementer, samt gjøre kultur- og informasjonsarbeid. Praktikanten vil også være involvert i driften av ambassadens nettside, twitter og facebookside. Skriveerfaring fra nettpublisering/journalistikk og evne til å overholde korte tidsfrister er derfor en fordel.

Ambassaden i Budapest dekker også Slovenia. Norge samarbeider både med Slovenia og Ungarn om finansieringsordningene under EØS-midlene. Som praktikant i et EU-medlemsland har du mulighet til å følge både Ungarn og Slovenias utenrikspolitikk og Europapolitikk generelt. Et opphold på ambassaden i Budapest vil gi en unik mulighet til internasjonal arbeidserfaring og dypere innsikt i en spennende del av Europa.

Kvalifikasjoner

Søkere må være under høyere utdanning, være samfunnsinteresserte, ha meget god skriftlig- og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk, og inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Studenter som har fullført en grad og for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette studiene etter et eventuelt praktikantopphold. Søker bør ha kjennskap til internasjonale forhold, gjerne EU/EØS-saker. Kjennskap til kulturelle og politiske forhold i regionen, samt ungarsk språk er en fordel, men ingen nødvendighet. Selvstendighet, fleksibilitet og gode organisatoriske evner er egenskaper vi setter pris på hos kandidatene. Kandidaten kan ikke ha vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Praktisk

Praktikantstillingen er ulønnet, men det utbetales et stipend på 10 000 kr per måned, som grovt sett dekker levekostnadene i Budapest. Praktikanten kan kvalifisere til stipend gjennom Erasmus-programmet dersom dette kan innpasses i graden, for mer informasjon: http://studeriutlandet.no/Studieprogram/Erasmus-praksisopphold. Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter, men ambassaden kan være behjelpelig med å finne bolig. Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap og er medlem i norsk folketrygd.

Søknad

I vurderingen av søknadene legges det bl.a. vekt på søkers utdanningsbakgrunn, språkkunnskaper, skriftlig framstillingsevne og personlig egnethet for arbeidet.

Kortfattet søknad med CV, referanser og vitnemål, lagt sammen i én PDF-fil, sendes til emb.budapest@mfa.no, merket Studentpraktikant vår 2020 i emnefeltet. Søknadsfrist er 15. mars. Aktuelle kandidater innkalles til telefon-/videointervju.

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til nåværende praktikant Kristine Brastad Dammen (kristine.brastad.dammen@mfa.no) +47 23 95 27 61 eller ambassaderåd Håvard Austad (havard.austad@mfa.no) +47 23 95 27 02.