Olav Berstad, Norges ambassadør, åpnet konferansen

250-årsjubileet for Venuspassasjen i 1769

Ambassaden var torsdag 26. september medarrangør på en konferanse som forente lingvister og astronomer fra flere land i Europa

Torsdag den 26. september var ambassaden medarrangør på en konferanse i anledning 250-årsjubileet for Venuspassasjen i 1769. Passasjen var best synlig i de nordlige områdene av jorda. Derfor ba den dansk-norske kongen Christian VII to astronomer fra Ungarn reise til Vardø for å observere passasjen. De to astronomene var jesuitter og het Maximilian Hell og János Sajnovics, og denne ekspedisjonen førte til både lingvistiske og astronomiske observasjoner.

Foto: Ingeborg Løkling

Hendelsen er interessant av mange årsaker. Kongen ba spesifikt om Hells assistanse, selv om det var forbudt ved lov for jesuitter (sammen med andre katolikker) å oppholde seg i kongeriket Danmark-Norge på den tiden. Det var også et gjennombrudd i studiene av uralske språk at samisk og ungarsk hadde likhetstrekk. Sajnovics studerte samiske språk i løpet av tiden de to astronomene tilbragte i Vardø, og er den første som vitenskapelig har kunnet bevise slektskapet mellom samisk og ungarsk. Hells observasjoner muliggjorde en beregning av den såkalte solparallaksen, ved hjelp av den kan man regne ut middelavstanden fra jorden til solen.Konferansen samlet forskere fra mange forskjellige deler av Europa og omhandlet både lingvistikk og astronomi.

Det ble holdt foredrag om Hell og Sajnovics liv og virke, og deres påvirkning på moderne lingvistikk og astronomi. Ordførerne fra Vardø og Banská Štiavnica i Slovakia, der Hell ble født, var til stede, i tillegg til ambassadør Olav Berstad, som åpnet konferansen.For mer informasjon finnes det en artikkel skrevet av Per Pippin Aspaas, som var tilstede på arrangementet, og det vil bli utgitt en bok i desember i år skrevet av Aspaas og hans ungarske kollega László Kontler.

Fra venstre: Ordfører i Štiavnické Bane, Stanislav Neuschl, ambassadør Olav Berstad og ordfører i Vardø, Robert Jensen. Foto: Ingeborg Løkling