Ledig praktikantstilling ved ambassaden i Budapest

Ambassaden i Budapest søker studentpraktikant for vårsemesteret 2018. Søknadsfrist 8. oktober med tiltredelse primo februar 2018. Praktikantoppholdet er på 6 måneder.

  •  Ambassaden dekker både Ungarn og Slovenia
  • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver med mulighet for å fordype seg i et fagfelt etter eget valg
  • Ambassaden er plassert i et kjerneområde for viktige politiske og økonomiske prosesser i Europa
  • Et spennende arbeidsmiljø i en dynamisk- og internasjonal by

Om praktikantordningen

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten ta del i varierte og interessante arbeidsoppgaver som gir et godt innblikk i ambassadens daglige virke.

Praktikanten forutsettes blant annet å arbeide med politisk og økonomisk rapportering. I tillegg kommer oppgaver som tilrettelegging av besøk, taleskriving, samt kultur- og informasjonsarbeid. Det vil også være åpning for at praktikanten får fordype seg på et selvvalgt område. Praktikanten vil i tillegg være involvert i driften av ambassadens nettside, nyhetsbrev og Facebook-side. Skriveerfaring fra nettpublisering/journalistikk og evne til å overholde korte tidsfrister er derfor en fordel. Ambassaden i Budapest dekker også Slovenia.

Som praktikant i et EU-medlemsland har du mulighet til å følge både Ungarns- og Slovenias utenrikspolitikk, samt få innsikt i Europa-politikk. Særlig Ungarn har de siste årene vært en mer markant aktør i en Europeisk kontekst, og et opphold på ambassaden i Budapest vil dermed gi mulighet for dypere innsikt i en spennende og stadig mer aktuell region i Europa.

Kvalifikasjoner

Søkere må være under høyere utdanning, være samfunnsinteressert, ha god fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Søker bør ha kjennskap til EU/EØS-saker. Kjennskap til kulturelle og politiske forhold i regionen, samt ungarsk språk er en fordel, men ingen nødvendighet. Selvstendighet, fleksibilitet, samt gode organisasjonsevner vektlegges.

Praktisk

Praktikantstillingen er ulønnet, men det utbetales et stipend (pt på NOK 8.500 pr måned). Grovt sett dekker stipendet levekostnadene i Budapest. Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter. Det er en forutsetning at praktikanten har norsk statsborgerskap, er medlem i norsk folketrygd og har gyldig helsetrygdkort. Søkere kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknad

Kortfattet søknad med CV og referanser sendes: emb.budapest@mfa.no, merket Studentpraktikant vår 2018 i emnefeltet.

Søknadsfrist: 8. oktober

Aktuelle kandidater innkalles til telefonintervju.

Eventuelle spørsmål om praktikantordningen kan rettes til nåværende praktikant Johanne Marie Sletten (tel.:+47 239 52760, e-post: johanne.marie.sletten@mfa.no) eller førstesekretær Kathrina Ramberg (tel.:+47 239 52702, e-post: kathrina.ramberg@mfa.no).