Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Ungarn og koronaviruset

Her finner du oppdatert reiseinformasjon og helsefaglig informasjon og smittevernråd.

· På UDs reiseinformasjon finner du reise- og sikkerhetsrelatert informasjon om Ungarn, samt en Informasjonsartikkel om reiser og koronavirus. Se også banneret øverst på ambassadens hjemmeside med lenker til flere tema- og innsiktsartikler og om Korona og norske utenlandsstudenter.

· Helsefaglig informasjon og smittevernråd fra norske myndigheter finnes også her: Folkehelseinstituttets nettsider.

· Informasjon på engelsk om håndtering av COVID-19 i Ungarn finnes på sidene til henholdsvis Den ungarske regjeringens kontor for internasjonal kommunikasjon og Budapest flyhavn.

 

Hvis man tror at man er smittet eller er blitt syk, ring døgnåpent telefonnr. +36-80-277-455 eller +36-80-277-456 (på engelsk eller ungarsk) og be om veiledning.

Ved en sykehusinnleggelse må man være forberedt på at man kun får en oppredd seng. Alt annet må medbringes (kopp, glass, asjett, bestikk, toalettsaker, toalettpapir, såpe, håndklær, pyjamas, klær, sko, badesko, mat og faste medisiner).

COVID-19. Tiltak i Ungarn

 • Ungarske helsemyndigheter klassifiserer Norge som rødt land. Innreise til Ungarn er kun tillatt for ungarske statsborgere og deres familier samt utenlandske statsborgere med permanent oppholdstillatelse eller oppholdskort (f.eks REGISZTRÁCIÓS IGAZOLÁS EGT-állampolgár részére) i Ungarn. Det er også mulig med innreise dersom man kan vise fram dokumentasjon på at man har hatt SARS Covid-19 i løpet av de siste seks måneder. Andre kan bare reise inn etter at de har fått tillatelse fra politiet, se informasjon her. Det er dispensasjonsmulighet for utlendinger som trenger å reise til Ungarn og kan dokumentere formålet med reise/opphold med ungarske offisielle papirer (bekreftelse på universitetsstudier/eksamen, helsetjeneste, næringsvirksomhet f.eks.). De må søke ungarske myndigheter om unntak fra innreisebestemmelsene (leniency application) elektronisk på søknadsportalen til det ungarske politiet. Søknaden skal fremmes på engelsk eller ungarsk på skjema Covid-02. Originaldokumentene som danner grunnlaget for reisen må vises fram ved grensepasseringen. Søknaden kan fremmes også via fullmektig.
  Alle som ankommer flyplassen i Budapest og andre grensepunkter må gjennomgå en obligatorisk helsekontroll. Avhengig av resultatet av helseundersøkelsen kan reisende bli fraktet til videre undersøkelse eller karantene på sykehus eller beordret til registrert hjemmekarantene i ti dager. Ved tegn på Covid-19 smitte blir utlendinger uten oppholdstillatelse og bosted i Ungarn bortvist fra grensen. Dersom det ikke er tegn til infeksjon blir man sendt i obligatorisk og registrert hjemmekarantene i ti dager.
  Her finner du informasjon om inn- og utreise ved Budapest flyhavn.
 • Personer som er friskmeldte etter Covid-19 smitte de siste seks månedene kan reise til Ungarn uten restriksjoner.
 • Transitt gjennom Ungarn på fastsatt rute er tillatt dersom man kan sertifisere reisemål og fri adgang til det respektive nabolandet til Ungarn, se kart over fastsatte transittruter.

Koronatiltakene fra 11.11.20 er fortsatt gyldige, men strammet inn f.o.m. 8.3.21

 • Portforbud i tidsrommet 20.00 – 05.00. Hundelufting er tillatt i en krets på 500 meter fra bostedet. Husk å ha med ID- og adressekort.
 • Påbudt å holde 1,5 avstand mellom personer på offentlige steder også utendørs med unntak for samboende personer.
 • Bruk av ordinær munnbind/maske er obligatorisk over seks år overalt på offentlige steder også utendørs.
 • De fleste butikker og tjenester er stengt med unntak for butikker som tilbyr matvarer, dagligvarer eller arbeidsrelaterte materialer og utstyr.
 • Barnehager, skoler og universiteter har online undervisning, med mindre universitetsrektor etter anmodning har fått tillatelse fra fagministeren for å fortsette med tradisjonell undervisning med oppmøte.
 • Restaurantene er stengt for servering, kun take-away er tillatt.
 • Hoteller kan kun ta imot kun forretningsreisende, ikke turister.
 • Alle ansamlinger er forbudt.
 • Ingen arrangementer kan finne sted.
 • Øvre grense på 10 personer ved familiesammenkomster og private arrangement.
 • Kun forlovere, foreldre og besteforeldre, søsken og barn kan delta i bryllup, og mottakelser er ikke tillatt.
 • Opptil 50 personer kan delta i begravelser.
 • Publikum ikke tillatt ved sportsarrangement.
 • Museer, biblioteker, teatre, treningssentre, svømmehaller, kinoer og dyreparker må holde stengt.
 • Lagsport utendørs er forbudt, kun individuell trening er tillatt, jogging, spasertur, sykling. Kun samboende får trimme sammen, og de skal holde avstand på 1,5 m fra andre. Ikke påbudt med maske under individuelle treningsaktiviteter utendørs.

 

Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet for norske borgere

Regjeringen har bestemt at vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet er gratis for alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere.
Tilbudet gjelder dermed ikke norske statsborgere som oppholder seg i utlandet. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Norske borgere som er bosatt i Ungarn og har ungarsk TAJ-nummer (Social security / Health insurance number), kan registrere seg for å få vaksine i Ungarn ved å fylle ut skjemaet på denne siden, https://vakcinainfo.gov.hu/.

Personer som ikke har TAJ-nummer, men er berettiget på helsetjenester, ledighetspenger eller trygd betalt gjennom det ungarske folketrygdsystem får søke om TAJ-nummer ved Kormányhivatal (Government Office). For adresser for sistnevnte, se lenken https://kormanyablak.hu/hu.

For informasjon om berettigelse, krav og søknadsprosedyre, se lenken under. Informasjonen er tilgjengelig kun på ungarsk.
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/taj_kartya