Ungarn og koronaviruset

Her finner du oppdatert reiseinformasjon og helsefaglig informasjon og smittevernråd.

· På UDs reiseinformasjon finner du reise- og sikkerhetsrelatert informasjon om Ungarn.

· Helsefaglig informasjon og smittevernråd fra norske myndigheter finnes også her: Folkehelseinstituttets nettsider.

· Informasjon på engelsk om håndtering av COVID-19 i Ungarn finnes på sidene til henholdsvis Den ungarske regjeringens kontor for internasjonal kommunikasjon, Det ungarske nasjonale politihovedkontoret og Budapest flyhavn.

 

Hvis man tror at man er smittet eller er blitt syk, ring døgnåpent telefonnr. +36-80-277-455 eller +36-80-277-456 (på engelsk eller ungarsk) og be om veiledning.

Ved en sykehusinnleggelse må man være forberedt på at man kun får en oppredd seng. Alt annet må medbringes (kopp, glass, asjett, bestikk, toalettsaker, toalettpapir, såpe, håndklær, pyjamas, klær, sko, badesko, mat og faste medisiner).

COVID-19. Tiltak i Ungarn

  • Utlendingere som kan dokumentere med EU’s digitale koronasertifikat at de har fått én godkjent vaksine innen ett år, eller er immune etter å ha hatt covid-19 sykdom, eller resultatet av et negativ koronatest innen 72 timer, får reise inn til Ungarn uten restriksjoner.
  • Reisende fra Kroatia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia og Østerrike som ankommer Ungarn på landevei kan reise inn til Ungarn uten restriksjoner. Lettelsen gjelder ikke reisende fra de nevnte land som ankommer Ungarn med fly.
  • Det er også mulig med innreise dersom man kan vise fram dokumentasjon på at man har hatt SARS Covid-19 i løpet av de siste seks måneder, samt for personer som har beskyttelsessertifikat (Immunity Certificate) utstedt av ungarske myndigheter eller myndigheter av de respektive land Ungarn har inngått bilateral avtale med. For liste over og spesimen av de godkjente utenlandske beskyttelsessertifikat, se denne lenken.
  • Andre utlendinger som ikke er bosatt i Ungarn kan bare reise inn etter at de har fått tillatelse fra politiet, se informasjon her. Det er dispensasjonsmulighet for utlendinger som trenger å reise til Ungarn og kan dokumentere formålet med reise/opphold. De må søke ungarske myndigheter om unntak fra innreisebestemmelsene elektronisk på søknadsportalen til det ungarske politiet (Equity request). Søknaden skal fremmes på engelsk eller ungarsk på skjema Covid-02. Originaldokumentene som danner grunnlaget for reisen må vises fram ved grensepasseringen. Søknaden kan fremmes også via fullmektig.
  • Alle som ankommer flyplassen i Budapest må gjennomgå en obligatorisk helsekontroll. Ved tegn på Covid-19 smitte blir utlendinger uten oppholdstillatelse og bosted i Ungarn bortvist fra grensen.

Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet for norske borgere

Regjeringen har bestemt at vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet er gratis for alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere.
Tilbudet gjelder dermed ikke norske statsborgere som oppholder seg i utlandet. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Norske borgere som er bosatt i Ungarn og har ungarsk TAJ-nummer (Social security / Health insurance number), kan registrere seg for å få vaksine i Ungarn ved å fylle ut skjemaet på denne siden, https://vakcinainfo.gov.hu/.

Fra 04.05.2021 utlendinger uten ungarsk TAJ-nummer som har lovlig opphold i Ungarn (Ungarsk oppholdskort/Registration Certificate) kan også registrere seg for å få vaksine i Ungarn ved å fylle ut skjemaet på denne siden, https://vakcinainfo.gov.hu/.

Personer som ikke har TAJ-nummer, men er berettiget på helsetjenester, ledighetspenger eller trygd betalt gjennom det ungarske folketrygdsystem får søke om TAJ-nummer ved Kormányhivatal (Government Office). For adresser for sistnevnte, se lenken https://kormanyablak.hu/hu.

For informasjon om berettigelse, krav og søknadsprosedyre, se lenken under. Informasjonen er tilgjengelig kun på ungarsk.
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/taj_kartya