Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Helligdager

Ambassaden holder stengt på de følgende dagene i 2020.

  1. januar     Nyttårsdag
  9. april        Skjærtorsdag
10. april        Langfredag
13. april        Andre påskedag
  1. mai         Arbeidernes dag
17. mai         Norges grunnlovsdag
21. mai         Kristi himmelfartsdag
 1. juni          Andre pinsedag
20. august     Ungarsk nasjonaldag (Den hellige Stefan)
21. august     Ungarsk nasjonaldagsfri
23. oktober    Ungarsk nasjonaldag (1956-revolusjonen/frihetskampen)
25. desember Første juledag
26. desember Andre juledag