Helligdager

Ambassaden holder stengt på de følgende dagene i 2018.

  1. januar       Nyttårsdag
15. mars         Ungarsk nasjonaldag (1848-revolusjonen/frihetskampen)
29. mars         Skjærtorsdag
30. mars          Langfredag
  2. april          Andre påskedag
  1. mai            Arbeidernes dag
10. mai            Kristi himmelfartsdag
17. mai            Norges grunnlovsdag
21. mai            Andre pinsedag
20. august      Ungarsk nasjonaldag (Den hellige Stefan)
23. oktober    Ungarsk nasjonaldag (1956-revolusjonen/frihetskampen)
  1. november Alle helgens dag
25. desember Første juledag
26. desember Andre juledag