Praktikantutlysning

Er du student, og har lyst på et spennende semester i Sør-Europa? Da kan du søke til ambassaden i Aten. Søknadsfrist er fredag 31. mars.

Praktikanten vil få en bred innsikt i utenrikstjenestens virke, og hvordan en norsk utenriksstasjon opererer. Praktikanten i Aten vil primært arbeide med presse- og informasjonssaker. Informasjonsarbeid er en vesentlig del av ambassadens virksomhet i Hellas og på Kypros. Formålet er å fremme kjennskapen til Norge, herunder norske politiske prioriteringer, nærings-, kultur- og samfunnsliv. Ambassaden søker derfor samfunnsengasjerte personer med gode kommunikasjons- og formidlingsevner. Meget gode engelskkunnskaper er en forutsetning. Erfaring fra nettpublisering og sosiale medier tillegges vekt.

Du vil få innblikk i bl.a. følgende temaer:
•Innen- og utenrikspolitikk i Hellas og på Kypros
•Aktuelle politiske saker
•EU og EØS-samarbeidet
•Presse-, kultur- og informasjonssaker  

Formelle krav
Søkere må være norske statsborgere og være medlem i folketrygden. Det er videre et krav at kandidaten er student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested. Tidligere praktikanter kan ikke søke på stillingen. Les mer om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.

Praktisk informasjon
Praktikanten vil motta et stipend på omlag NOK 9000,00 per måned for å delvis dekke bo- og levekostnader. Praktikanten må selv dekke utgifter forbundet med reise til og fra Aten, og er selv ansvarlig for å finne et sted å bo.

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon kontakt internasjonal koordinator på din hjemmeinstitusjon og besøk http://studeriutlandet.no/erasmuspraksis.

Praktikantoppholdet varer fra januar til juli i vårsemesteret, og fra juli til desember i høstsemesteret.

Søknadsfrist for høstsemesteret 2017 er fredag 31. mars. Søknad, CV og eventuelt andre skannede dokumenter sendes til emb.athens@mfa.no.

Spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Marius Skammelsrud Moe, epost: marius.skammelsrud.moe@mfa.no

Alle søkere vil få svar, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju.