Praktikantplass ved ambassaden i Aten

Jens Hunsbeth Schreuder - Photo:Gunhild Guldseth
Jens Hunsbeth Schreuder er praktikant i Aten høsten 2018.

Har du lyst på et spennende semester i Hellas? Den norske ambassaden i Aten tilbyr praktikantplass våren 2019. Søknadsfrist er 3. oktober.

Den norske ambassaden i Aten har et bredt nedslagsfelt og arbeider med å fremme Norge og norske interesser i Hellas. Dette involverer inngående forståelse av gresk politikk, økonomi, utenrikspolitikk, sosiale forhold, migrasjon, samt utvikling på områder som energi og i maritim sektor. Hellas er et viktig land i den Europeiske Union, har en spennende strategisk plassering mellom Midtøsten, Balkan og Vest-Europa, og har de siste årene gått gjennom store samfunnsomveltninger. Dette gjør Hellas til et spennende land å arbeide i.

Praktikantene vil delta i ambassadens daglige virke, og vil under ledelse av stasjonens personell være involvert i rapportering, forberedelse av møter og besøk, kultur, presse og informasjonsarbeid. Praktikanten vil få særlig ansvar innenfor informasjonsarbeid, inkludert forberedelse av artikler til ambassadens hjemmeside og publisering på sosiale medier. Det forutsettes at praktikanten er fleksibel og kan delta i ulike arbeidsoppgaver etter ambassadens behov. Hovedmålsettingen med praktikantordningen er å gjøre utenrikstjenestens arbeid bedre kjent. Vi legger derfor vekt på at praktikantene, gjennom orienteringer og løpende veiledning, får en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i hvordan arbeidet i utenrikstjenesten fungerer.


Kvalifikasjoner og formelle krav
Ambassaden søker samfunnsengasjerte personer med gode kommunikasjons- og formidlingsevner. Meget gode engelskkunnskaper er en forutsetning. Erfaring fra nettpublisering og sosiale medier tillegges vekt. Søkere må være norske statsborgere og medlem i folketrygden. Det er videre et krav at kandidaten er student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested. Tidligere praktikanter kan ikke søke på stillingen. Les mer om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.

Praktisk informasjon
Praktikantoppholdet varer fra januar til juli i vårsemesteret, og fra juli til desember i høstsemesteret. Praktikanten vil motta et stipend på omlag NOK 9000 per måned for å delvis dekke bo- og levekostnader. Praktikanten må selv dekke utgifter forbundet med reise til og fra Aten, og er selv ansvarlig for å finne et sted å bo.

Søknadsfrist for vårsemesteret er onsdag 3. oktober.
Søknad, CV og eventuelt andre skannede dokumenter sendes til emb.athens@mfa.no.
Spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Jens Hunsbeth Schreuder. (Jens.Hunsbeth.Schreuder@mfa.no)
Alle søkere vil få svar, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju.