Ambassaden i Aten søker studentpraktikant

Ny ambassade 3.jpg

Er du student, og har lyst på et spennende semester i Sør-Europa våren 2018? Da kan du søke opphold som studentpraktikant ved ambassaden i Aten. Søknadsfrist er 16. oktober.

Den norske ambassaden i Aten har et bredt nedslagsfelt og arbeider med å fremme Norge og norske interesser i Hellas. Dette involverer inngående forståelse av gresk politikk, økonomi, utenrikspolitikk, sosiale forhold, migrasjon, samt utvikling på områder som energi og i maritim sektor. Hellas er et viktig land i den Europeiske Union, har en spennende strategisk plassering mellom Midtøsten, Balkan og Vest-Europa, og har de siste årene gått gjennom store samfunnsomveltninger. Dette gjør Hellas til et spennende land å arbeide i.

Praktikantene vil delta i ambassadens daglige virke, og vil under ledelse av stasjonens personell være involvert i rapportering, forberedelse av møter og besøk, kultur, presse og informasjonsarbeid. Praktikanten vil få særlig ansvar innenfor informasjonsarbeid, inkludert forberedelse av artikler til ambassadens hjemmeside og publisering på sosiale medier. Det forutsettes at praktikanten er fleksibel og kan delta i ulike arbeidsoppgaver etter ambassadens behov.

Hovedmålsettingen med praktikantordningen er å gjøre utenrikstjenestens arbeid bedre kjent. Vi legger derfor vekt på at praktikantene, gjennom orienteringer og løpende veiledning, får en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i hvordan arbeidet i utenrikstjenesten fungerer.

Kvalifikasjoner og formelle krav
Ambassaden søker samfunnsengasjerte personer med gode kommunikasjons- og formidlingsevner. Meget gode engelskkunnskaper er en forutsetning. Erfaring fra nettpublisering og sosiale medier tillegges vekt. Søkere må være norske statsborgere og medlem i folketrygden. Det er videre et krav at kandidaten er student ved et godkjent norsk eller utenlandsk lærested. Tidligere praktikanter kan ikke søke på stillingen. Les mer om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.

Praktisk informasjon
Praktikantoppholdet varer fra januar til juli i vårsemesteret, og fra juli til desember i høstsemesteret. Praktikanten vil motta et stipend på omlag NOK 9000 per måned for å delvis dekke bo- og levekostnader. Praktikanten må selv dekke utgifter forbundet med reise til og fra Aten, og er selv ansvarlig for å finne et sted å bo.

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon se http://studeriutlandet.no/erasmuspraksis og kontakt internasjonal koordinator på din hjemmeinstitusjon. 

 

Søknadsfrist for vårsemesteret 2018 er mandag 16. oktober. Søknad, CV og eventuelt andre skannede dokumenter sendes til emb.athens@mfa.no.

Spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Liv Artemis L. Nygaard (liv.artemis.nygaard@mfa.no).

Alle søkere vil få svar, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju.