Konsulær bistand til nordmenn i utlandet

Hva kan utenrikstjenesten bistå med – og hva kan den ikke kan bistå med?

Her følger et kort sammendrag av hva utenrikstjenesten kan – og hva den ikke kan bistå med. Les mer på regjeringen.no

Hva ambassaden kan bistå med med:
-utstede nødpass eller annet reisedokument for hjemreise
-opprette kontakt med familie for å be dem om å bistå deg med penger 
-gi råd om overføring av penger fra Norge
-gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.
-bistå med å skaffe juridisk bistand
-i særlige tilfeller, gi nødlidenhetslån for hjemreise
-bistå pårørende ved dødsfall i utlandet
-besøke arresterte eller fengslede
-i særlige tilfeller være tilstede under rettssaker

Hva ambassaden ikke kan bistå med:
-innblanding i rettergang
-betale privat engasjert forsvarer
-skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse
-betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter
-pengeoverføring/utbetaling, herunder sosial stønad
-oversette attester o.l.
-assistere i sivile saker
-overta omsorg for barn
-følge syke, barn eller andre tilbake til Norge

Gebyrer
Table of fees for Norwegian Foreign Service Missions 2019