Konsulær bistand og tjenester til norske borgere

Du kan lese om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenriksrikstjenesten på Regjeringen.no.