Stortings- og Sametingsvalg 2021

Denne høsten er det stortings – og sametingsvalg i Norge. Hvis du oppholder deg i utlandet må du stemme fra 1. juli og senest fredag 3. september.

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller særskilt oppnevnte stemmemottakere. 

Det kan avlegges forhåndsstemme på ambassaden i Accra eller ved de honorære generalkonsulatene i

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme.

Norge har for tiden dessverre ikke fungerende konsulater i Abidjan i Elfenbenskysten eller i Freetown i Sierra Leone. Stemmeberettigede i disse landene eller i områder med lang reisevei til nærmeste ambassade eller konsulat, kan henvende seg til ambassaden på e-post emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300 for å få tilsendt stemmemateriell for brevstemmegivning. Du kan sende din stemme direkte til stemmestyret i den kommunen hvor du er manntallsført eller til nærmeste konsulat eller ambassaden. For sikker postgang anbefales det å bruke et budfirma og sende stemmen til nærmeste konsulat eller til ambassaden som vil framsende stemmen til rette valgstyre. Regn med tid til postgang og vær derfor ute i god tid.

Husk å stemme i tide

På valgdagen 13. september er det for sent å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme. Dette kan du gjøre fra mandag 1. juli til og med fredag 3. september.

Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret dagen etter valgdagen kl. 17. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir forkastet.

Det er ikke mulig å stemme flere ganger.

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig.

Norske statsborgere bosatt i utlandet blir automatisk ført inn i manntallet de første ti årene. De manntallsføres da i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt da de flyttet. Har utenlandsoppholdet vart i mer enn ti år må du søke om å bli innført i manntallet på nytt når du stemmer. Dette gjør du ved å fylle ut et eget felt på den offisielle omslagskonvolutten.

Valgkort blir ikke brukt ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med legitimasjon når du skal stemme.

Sametingsvalget

Ved sametingsvalg må du være innført i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme. Du kan søke om å bli innført på sametinget.no. Søknaden må være fremme hos Sametinget dagen etter valgdagen kl. 17.

Se for øvrig informasjon på www.valg.no og sametinget.no.