Ledig stilling ved den norske ambassaden i Accra

The family - Photo:maruis E. Hauge / MFA Norway

Det er en ledig stilling som lokalt ansatt Administrative Officer (arkiv/IKT/konsulære saker) ved ambassaden i Accra.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift og journalføring av ambassadens arkiv.
 • Bistå i behandlingen av konsulære saker på norsk/skandinavisk.
 • Være stasjonens (lokal) IKT-kontakt, og publisering av informasjon på stasjonens hjemmeside.
 • Inngå i ambassadens administrative team for å sikre overlapping ved sykdom og feriefravær, og ved større arrangementer og besøk.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med relevant utdannelse og/eller erfaring innenfor utlyst saksfelt.
 • Må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig, men søkere med god kunnskap i dansk eller svensk kan også  komme i betraktning.
 • Det er ønskelig med kjennskap til regelverket for offentlig forvaltning.
 • Kompetanse og interesse for IKT og sosiale medier er nødvendig.

Personlig egenskaper

 • Må være ryddig og strukturert.
 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig
 • Evne til diskresjon og håndtering av sensitiv informasjon

Søkere må ha oppholds- og arbeidstillatelse i Ghana.

Det vil gjennomføres personkontroll i forbindelse med nødvendig autorisasjon.

Vi tilbyr opplæring etter behov, et godt arbeidsmiljø og lønn etter avtale/kvalifikasjoner. Lønn utbetales i lokal valuta og til lokal bank.

Søknad med CV og referanser merket «Administrative Officer» sendes den norske ambassaden i Accra på e-post emb.accra@mfa.no innen 23.08.2019.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.